Přeskočit na obsah
Domů » DEFINICE: Kondukční ohřev

DEFINICE: Kondukční ohřev

Proces ohřevu, při kterém se tepelná energie přenáší vibracemi mezi sousedními molekulami, ale bez objemového pohybu materiálu. Potraviny, které se ohřívají převážně vedením, obvykle vyžadují delší dobu vaření v autoklávu než potraviny ohřívané konvekcí.


 

Kondukční ohřev, což je proces, při kterém se tepelná energie přenáší vibracemi mezi sousedními molekulami bez objemového pohybu materiálu, hraje důležitou roli v procesech pasteurizace a sterilizace potravin. V kontextu autoklávového zpracování potravin, které se ohřívají převážně vedením, obvykle vyžadují delší dobu vaření než potraviny ohřívané konvekcí. Toto je způsobeno skutečností, že kondukční přenos tepla je méně efektivní a rychlý než konvekční přenos, protože závisí na přímém kontaktu mezi molekulami v potravině.

V potravinách, které jsou ohřívány kondukčně, může být nerovnoměrný rozptyl tepla výzvou, což může vést k nehomogennímu zpracování. Proto je důležité pečlivě kontrolovat dobu a teplotu zpracování, aby se zajistila bezpečnost a kvalita potravin. Doba vaření v autoklávu musí být dostatečně dlouhá, aby se zajistilo, že všechny části potravin dosáhnou požadované sterilizační teploty a času.