Přeskočit na obsah

kvalifikace
validace

HEPA Filter Integrity Test

Jsme laboratoř pro měření, kvalifikaci a validaci v oblasti řízené čistoty vzduchu
(ČSN EN ISO 14644-1/ GMP), měření čistoty stlačeného vzduchu (ISO 8573-1),
validace sterilizačních procesů, kvalifikace laboratorních zařízení.

PROVÁDĚNÁ MĚŘENÍ

ČISTÉ PROSTORY /
LAMINÁRNÍ KOMORY

 • Ventilační výkon (účinnost větrání) / počet výměn vzduchu v místnosti
 • Rychlost proudění vzduchu pod filtrem (laminární komory)
 • Integrita HEPA filtrů
 • Počet částic podle normy ČSN EN ISO 14644-1
 • Doba regenerace místnosti
 • Tlakový rozdíl mezi místnostmi 
 • Zkouška kouřem
 • Teplot a relativní vlhkost vzduchu
 • Obsah oxidu uhličitého ve vzduchu

STLAČENÝ VZDUCH
(ISO 8573-1)

 • Obsah pevných částic
 • Obsah vody / tlakový rosný bod
 • Obsah olejových aerosolů
 • Mikrobiologické zkoušky (obsah bakterií, kvasinek, plísní)
stlačený vzduch
autokláv

PASTERACE A STERILIZACE POTRAVIN

 • Rozložení teploty a určení studeného místa v autoklávu
 • Tlak v autoklávu
 • Rozdíl tlaku mezi komorou autoklávu a obalem uvnitř
 • Pronikání tepla dovnitř obalu, měření hodnoty F0

VALIDACE PARNÍ STERILIZACE / LABORATORNÍCH AUTOKLÁVŮ

 • Rozložení teploty v prázdné a naplněné komoře
 • Tlak v autoklávu
 • Pronikání tepla do náplně, stanovení hodnoty F0
 • Účinnost sterilizace s využitím biologických indikátorů
inkubátor

LABORATORNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ


Měření a rozložení stability teploty v: 

 • Mrazničkách (od -22˚C), chladničkách
 • Inkubátorech, klimatických komorách
 • Vodních lázních
 • Sušičkách (do 205˚C)

JIŽ NÁM DŮVĚŘUJÍ

NÁŠ TÝM

[volné místo]

SPECIALISTA NA SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Zodpovídá za kontakt se zákazníkem. Shromažďuje informace nezbytné pro přípravu cenové nabídky. Vede sekretariát a odpovídá za administrativní záležitosti.

 

info@kvalifikace-validace.cz
[jazyk: čeština]
+420 735 359 289
[jazyk: čeština]

Krzysztof Żarczyński

INŽENÝR PRO VALIDACI

Odpovědný za zpracování nabídek, přípravu plánu zkoušek, provedení měření, zprávy o výsledcích. Vzděláním potravinářský technolog se zkušenostmi se zajišťováním kvality a s validací ve výrobních podnicích potravinářského a farmaceutického průmyslu.

lab@kvalifikace-validace.cz
[jazyk: čeština, angličtina, polština]
+420 735 359 545
[jazyk: angličtina, polština]

CENÍK

Chcete rychle stanovit cenu měření ?

V ceníku najdete:
– informace o námi prováděných měřeních
– ceny zkoušek

kvalifikace-validace.cz
Ing. Krzysztof Łukasz Żarczyński
Soukenická 877/9, 702 00 Ostrava
Česká republika
IČO: 21127620
DIČ: CZ686792785

Pracovní doba
Kontakt