Přeskočit na obsah
Domů » DEFINICE: Studená zóna v autoklávu (zóna s nejnižší smrtelností)

DEFINICE: Studená zóna v autoklávu (zóna s nejnižší smrtelností)

Místo v náplni potravinářského autoklávu, v němž produkt dosahuje nejnižší letality procesu (buď na konci ohřevu, nebo na konci chlazení, podle toho, která z těchto možností se použije pro definici cílové letality). Toto místo se určuje na základě interpretace údajů o rozložení tepla.Studená zóna v autoklávu, známá také jako zóna s nejnižší smrtelností, je místo v náplni potravinářského autoklávu, kde produkt dosahuje nejnižší letality procesu. 

V průběhu sterilizace potravin v autoklávu je důležité zajistit rovnoměrné rozložení tepla, aby se všechny části potravin dostatečně zpracovaly a byly bezpečné pro konzumaci. Studená zóna je obvykle identifikována na základě interpretace údajů o rozložení tepla získaných během termického mapování autoklávu. Toto mapování umožňuje identifikovat oblasti, kde teplota stoupá nejpomaleji, což jsou právě místa, kde je potenciál pro nejnižší smrtelnost mikroorganismů.

V autoklávu může dojít k vytvoření studených zón z různých důvodů, včetně neefektivní cirkulace topného média, neadekvátního uspořádání kontejnerů s potravinami nebo nedostatečného odvětrávání vzduchu před zahájením sterilizačního cyklu. Studené zóny představují riziko pro bezpečnost potravin, protože v nich mohou přežít mikroorganismy, které by jinak byly zničeny v horkých částech autoklávu.