Přeskočit na obsah
Domů » [Cheb] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Cheb] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Lázně Kynžvart, Luby, Mariánské Lázně, Plesná, Skalná, Teplá

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Cheb] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Lázně Kynžvart, Luby, Mariánské Lázně, Plesná, Skalná, Teplá a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Lázně Kynžvart, Luby, Mariánské Lázně, Plesná, Skalná, Teplá můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
ChebCheb00
Cheb1319
Františkovy LázněCheb710
HraniceCheb1015
Lázně KynžvartCheb1420
LubyCheb58
Mariánské LázněCheb3043
PlesnáCheb35
SkalnáCheb69
TepláCheb1420

Průmyslová charakteristika regionu Chebsko

1. Poloha a geografie

Region Chebsko se nachází v západní části České republiky a hraničí s Německem. Tato poloha měla významný vliv na historický, kulturní a průmyslový vývoj oblasti. Oblast je známá svými lázeňskými městy a krásnými přírodními scenériemi.

2. Průmyslový profil měst

MěstoDominantní průmyslová odvětví
ChebStrojírenství, obchod, služby
Textilní průmysl, nábytkářství
Františkovy LázněLázeňství, turistika
HraniceZpracovatelský průmysl, zemědělství
Lázně KynžvartLázeňství, turistika
LubyHudební nástroje, textil
Mariánské LázněLázeňství, turistika
PlesnáStavebnictví, obchod
SkalnáZemědělství, služby
TepláKlášterní výrobky, turistika

2.1 Cheb Cheb je historické město s bohatým průmyslovým dědictvím. V moderní době dominuje oblast strojírenství, obchodu a služeb, díky své strategické poloze blízko německých hranic.

2.2 Aš Historicky známá svým textilním průmyslem, Aš má také silné odvětví nábytkářství, ovlivněné kulturním výměnám s Německem.

2.3 Františkovy Lázně Jako jedno z předních lázeňských měst v České republice je ekonomika Františkových Lázní hlavně zaměřena na lázeňství a turistiku.

2.4 Hranice Město s mixem zpracovatelského průmyslu a zemědělství, Hranice také těží z blízkosti k německým hranicím.

2.5 Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart, známé pro své léčebné prameny, je hlavně orientováno na lázeňskou turistiku.

2.6 Luby Luby má historii výroby hudebních nástrojů, zejména houslí, a textilního průmyslu.

2.7 Mariánské Lázně Další z prominentních lázeňských měst regionu, ekonomika Mariánských Lázní je silně spojena s lázeňstvím a službami spojenými s turistikou.

2.8 Plesná Město s rozmanitým průmyslem, zejména ve stavebnictví a obchodě.

2.9 Skalná Skalná je známá svým zemědělstvím a poskytováním služeb místní komunitě.

2.10 Teplá Kromě svého známého kláštera, Teplá je také turistickým městem s řadou klášterních výrobků a služeb.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt