Přeskočit na obsah
Domů » Formy částeček [ISO 8573-4]

Formy částeček [ISO 8573-4]

Částečky a jejich charakteristiky [ISO 8573-4]

Norma ISO 8573-1 stanovuje maximální obsah částic pro každou třídu čistoty stlačeného vzduchu. Norma ISO 8573-1 nerozlišuje částice podle typu, tj. pro účely klasifikace čistoty stlačeného vzduchu není důležité, zda se jedná o pevnou látku, kapalinu nebo mikroorganismus.

Částečky, které nás obklopují, mají mnoho různých vlastností, které nám umožňují je lépe rozlišit a charakterizovat. Těmito vlastnostmi může být například:

  • Rozměry: Odkazuje na fyzickou velikost částečky, což může být významné v aplikacích, kde je potřeba filtrovat či separovat částečky různých velikostí.

  • Hmotnost: Hmotnost částečky je často důležitá v průmyslových aplikacích, kde se vyžaduje přesné dávkování či měření.

  • Tvar: Některé částečky mohou mít specifické tvary, které ovlivňují jejich chování v různých prostředích.

  • Propustnost světla: Tato vlastnost určuje, jak částečka ovlivňuje průchod světla. Například, mlhoviny mohou způsobit zhoršenou viditelnost.

  • Odstín: Barva částečky může být indikátorem jejího složení či původu.

  • Parní tlak: To je důležitý parametr pro částečky, které mohou měnit svůj skupenství za určitých podmínek.

  • Odolnost: Odolnost částečky může zahrnovat její schopnost odolat tlaku, teplu nebo chemikáliím.

Formy částeček: Částečky mohou existovat v různých fázích, například:

  • Kapalné částečky: Tyto částečky jsou obsaženy v kapalinách a mohou být analyzovány pomocí různých norem, jako je ISO 8573-4, která se věnuje měření a stanovení koncentrace. Existují i jiné normy, které se zaměřují na specifika kapalných částeček, například množství oleje nebo vody v nich.

  • Pevné částečky: Jsou to částečky v pevném skupenství, mohou být organického či anorganického původu. Měření a analýza těchto částeček může být prováděna také podle norem, jako je ISO 8573-4.

  • Mikrobiální částečky: Tyto částečky jsou zvláštním typem pevných částeček a zahrnují mikroorganismy. Mohou být aktivní (životaschopné) nebo neaktivní. Aktivní mikroorganismy, jako bakterie či plísně, mohou ovlivnit kvalitu vzduchu či jiných médií, ve kterých se nacházejí. Normy, jako je ISO 8573-7, pomáhají určit koncentraci těchto mikroorganismů a jejich potenciální vliv.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt