Přeskočit na obsah
Domů » Hluk vzduchového kompresoru

Hluk vzduchového kompresoru

Hluk vzduchového kompresoru

Jedná se o rozsáhlé pojednání o vzduchovém kompresoru, seznámení se specifickou hladinou hluku, kterou produkuje, a hledání účinných metod jeho snížení. Hluk poškozuje sluch a parametry popisující intenzitu generovaného zvuku je třeba brát stejně vážně jako čistotu stlačeného vzduchu (ISO 8573-1) produkovaného kompresorem.

Vzdušné kompresory patří mezi zařízení s vyšší hladinou hluku, což může pracovníkům v bezprostředním okolí působit nepohodlí. Ačkoliv většina výrobců specifikuje hladinu hluku v decibelech (dB) u svých produktů, koncoví uživatelé často narazí na problém s jejich správnou interpretací.

Je důležité si uvědomit, že zvuk se může šířit nejenom vzduchem, ale také kapalinami, plyny a pevnými látkami. V kapalinách a plynech se jedná o podélné akustické vlny, charakterizované zhuštěním a řídnutím média. Tyto vlny se propagují od zdroje v podobě vlnových ploch. Je zřejmé, že intenzita zvuku se snižuje s rostoucí vzdáleností od zdroje.

Když se zaměříme na kompresory, výrobci dobře rozumějí faktu, že operator není umístěn přímo u zařízení, ale často několik metrů daleko. Proto je důležité stanovit správné měřicí parametry. Je nutno zdůraznit, že decibely (dB) nejsou přímým měřítkem intenzity hluku, ale spíše měřítkem akustického tlaku.

 • Hladina akustického tlaku (Lp) (Lwp): Reprezentuje množství zvukové energie emitované zdrojem hluku a je vyjádřena v dB nebo dBA. Při uvádění této hodnoty je nezbytné specifikovat vzdálenost měření od zařízení. Většinou se měří ve vzdálenosti čtyř metrů od kompresoru.

 • Hladina akustického výkonu (Lw) (Lwa): Tato hodnota je podobná Lwp, ale je měřena za specifikovaných podmínek. Tato hodnota je nezávislá na poloze zařízení či vzdálenosti měření. Podle směrnice 2000/14/ES je nutné tuto hodnotu uvést v certifikaci. Standardní metodika měření je podle ISO 3744 nebo ISO 2151 s možnou odchylkou ±2,5 dB.

Ukázkové hodnoty pro různé kompresory mohou být:

 1. Malý dílenský pístový kompresor:

  • Lwp = 70 až 75 dB(A)
  • Lwa = 90 až 95 dB(A)
 2. Větší uzavřený šroubový kompresor:

  • Lwp = 59 až 70 dB(A)
  • Lwa = 79 až 90 dB(A)

Příčinou hluku může být nasávání vzduchu, mechanické části stroje nebo vibrace.

Pokud jde o snižování hluku kompresoru, je několik metod. Ty zahrnují technické úpravy kompresoru nebo instalaci speciálních izolačních materiálů. Odborníci by měli být schopni navrhnout a implementovat tyto změny, ale je také důležité dbát na správnou ventilaci a bezpečnost zařízení.

Jak změřím hladinu hluku, kterou vydává vzduchový kompresor?

Hladinu hluku generovaného vzduchovým kompresorem lze měřit pomocí decibelometru, odtud termín „db“. Ačkoli se jedná o nejčastěji používaný standard pro tato měření, je také důležité pochopit, odkud hluk pochází.

Měření db kompresoru na pracovišti

Měření se obvykle provádí na pracovišti, kde se vzduchový kompresor používá. Měřič db je umístěn v blízkosti kompresoru, aby bylo možné výsledek zaznamenat co nejpřesněji.

Decibely – odkud pochází hluk vzduchového kompresoru?

Hluk generovaný vzduchovým kompresorem pochází z různých zdrojů. Vše začíná vibracemi způsobenými prací motoru, které se přeměňují na zvuk. Intenzita tohoto zvuku neboli jeho hlučnost se měří v decibelech.

Expozice pracovníků hluku – jak ji kontrolovat?

Kontrolu expozice pracovníků hluku lze provádět různými metodami, například analýzou rizik nebo bodovým měřením. Je to důležité pro zachování dobrých pracovních podmínek a ochranu sluchu pracovníků.

Proč vzduchový kompresor produkuje tolik hluku?

Ke vzniku hluku vzduchových kompresorů přispívá mnoho faktorů. Mimo jiné jeho konstrukce, způsob provozu a podmínky, ve kterých je používán.

Konstrukce kompresoru a úroveň generovaného hluku

Hladina hluku generovaného kompresorem závisí do značné míry na jeho konstrukci, včetně použitých materiálů a samotné konfigurace spojky. Rozhodující mohou být komponenty, jako jsou písty, závity motoru, čerpadlo nebo filtr.

Zdroje hluku rotačního šroubového kompresoru

U šroubových kompresorů jsou převládajícími zdroji hluku vibrace vznikající při provozu samotného kompresoru a tiché, ale nepřetržité pískání způsobené průtokem stlačeného vzduchu vnitřními součástmi kompresoru.

Vibrace a tlak jako zdroje hluku v kompresoru

Vibrace a tlak jsou nejčastějšími příčinami hluku kompresoru. Vibrace jsou důsledkem výkonu kompresoru, zatímco tlak ovlivňuje hlasitost při výdechu vzduchu.

Jaké jsou metody snižování hluku generovaného vzduchovým kompresorem?

Mnoho institucí a společností hledá účinné způsoby, jak snížit hluk generovaný vzduchovými kompresory. Z různých metod, které lze použít, stojí za zmínku tlumení vibrací a snižování tlaku, stejně jako použití tlumičů zvuku a filtrů.

Instalace tlumičů hluku a filtrů do vzduchových kompresorů

Instalace tlumičů zvuku a filtrů je jedním ze způsobů, jak snížit hluk generovaný kompresory. Filtry pomáhají eliminovat hluk proudění vzduchu, zatímco tlumiče snižují hluk generovaný spojkou a vibracemi motoru.

Výkon kompresoru versus hladina hluku – znamená tišší provoz nižší výkon?

Ačkoli by se mohlo zdát, že tichý provoz kompresoru svědčí o nízké účinnosti, není tomu tak. Některé moderní modely kombinují vysokou účinnost s nízkou hladinou hluku.

Snížení hlučnosti přemístěním kompresoru

Dalším běžným řešením je změna umístění kompresoru. Pokud je to možné, zvažte umístění kompresoru na místo, které je přirozeně více izolované od zbytku zařízení.

Je nízká hlučnost kompresoru utopií?

Ačkoli se může zdát, že získat kompresor s nízkou hladinou hluku je nemožné, technologie jde neustále kupředu a výrobci již vytvořili modely, které tento problém kompenzují.

Čerpadlo kompresoru a hladina hluku

Technologie čerpadla je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících úroveň hluku vzduchového kompresoru. Moderní čerpadla zajišťují efektivní a tichý provoz.

Šroubové kompresory a úroveň produkovaného hluku

V porovnání s ostatními modely bývají šroubové kompresory o něco hlučnější. Je to způsobeno tím, že generují více vibrací, ale moderní technologie umožňují jejich účinné tlumení.

Nízká hlučnost – je to možné při vysokém výkonu?

Ačkoli se snížení hlučnosti vzduchového kompresoru na nízkou úroveň zdá být náročné, je možné ho dosáhnout při zachování vysokého výkonu. Klíčem je správná konfigurace a nastavení zařízení.

Přehled kompresorů se sníženou hlučností

Na trhu existují modely kompresorů navržené tak, aby snižovaly hlučnost. Podívejme se blíže na několik z nich.

Vzduchové kompresory pro označení 85 db – má to smysl?

Označení 85 db je běžnou normou pro vzduchové kompresory. Znamená, že kompresor nevytváří hluk vyšší než 85 decibelů, což je pro většinu lidí přijatelná úroveň.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt