Přeskočit na obsah
Domů » [Hodonín] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Hodonín] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Hodonín, Bzenec, Dubňany, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov, Ždánice

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Hodonín] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Hodonín, Bzenec, Dubňany, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov, Ždánice a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Hodonín, Bzenec, Dubňany, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov, Ždánice můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
HodonínBzenec1420
HodonínDubňany913
HodonínKyjov2130
HodonínStrážnice2637
HodonínVeselí nad Moravou1826
HodonínVracov1420
HodonínŽdánice1522

Průmyslový profil regionu Hodonín a okolních měst

1. Poloha a geografie

Region Hodonín se nachází na jižní Moravě, na hranici s Slovenskem, v části, která je často označována jako Moravské Slovácko. Charakterizovaná řekou Moravou, vinnými sady a plodnou půdou, je oblast známá nejen svou kulturou, ale také svým průmyslovým dědictvím.

2. Průmyslový profil měst

MěstoDominantní průmyslová odvětví
HodonínPetrochemický průmysl, energetika, potravinářství
BzenecVinařství, potravinářství
DubňanyStrojírenství, potravinářství
KyjovTextilní průmysl, potravinářství
StrážniceTradice výroby folkloristických předmětů, potravinářství
Veselí nad MoravouZemědělství, potravinářství
VracovZemědělství, dřevozpracující průmysl
ŽdániceVinařství, zemědělství

2.1 Hodonín

Hodonín je největším městem v regionu a je centrem petrochemického průmyslu, což je dáno jeho blízkostí k ropným polím. Město také hostí jednu z hlavních elektráren v ČR, jadernou elektrárnu Dukovany.

2.2 Bzenec

Bzenec, známý svým vinařstvím, je důležitým centrem pro potravinářský průmysl, zejména pro výrobu vína.

2.3 Dubňany

Strojírenství a potravinářství jsou hlavními průmyslovými odvětvími v Dubňanech, což odráží různorodost ekonomiky regionu.

2.4 Kyjov

Kyjov má bohatou historii v textilním průmyslu, ačkoli v posledních letech se více zaměřil na potravinářství, zejména na výrobu vína a zpracování ovoce.

2.5 Strážnice

Strážnice je město bohaté na kulturu, což se odráží i v jeho průmyslovém profilu. Výroba folkloristických předmětů a potravinářství, zejména vinařství, zde má hluboké kořeny.

2.6 Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou je známé svým zemědělstvím, zejména pěstováním obilí a ovoce, což podporuje místní potravinářský průmysl.

2.7 Vracov

Vracov, stejně jako mnoho dalších měst v regionu, je orientován na zemědělství, ale také na dřevozpracující průmysl.

2.8 Ždánice

Město Ždánice je známé svým vinařstvím a zemědělstvím, což tvoří základ místní ekonomiky.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt