Přeskočit na obsah
Domů » Instalace stlačeného vzduchu – chyby v návrhu

Instalace stlačeného vzduchu – chyby v návrhu

Instalace stlačeného vzduchu - chyby v návrhu

Návrh zařízení stlačeného vzduchu a jeho konstrukce může být zatížen potenciálními chybami. Naše doporučení vám proto pomohou se jim vyhnout. Instalaci stlačeného vzduchu lze nalézt ve většině výrobních zařízení, kde se používají nástroje nebo jsou v provozu stroje poháněné stlačeným vzduchem. Taková instalace musí být správně navržena a vyrobena, aby splňovala očekávání uživatele a vydržela mnoho let.

1. Použití nevhodných materiálů pro moderní pneumatické systémy
Poměrně často je kladena otázka: Jaké trubky by se měly používat pro systémy stlačeného vzduchu? Problém se týká použití šroubovaných nebo svařovaných ocelových trubek a tvarovek při použití šroubových kompresorů, např. bezolejových šroubových kompresorů. Takové kompresory produkují stlačený vzduch velmi vysoké třídy čistoty (zejména pokud jsou vybaveny vestavěným chlazením nebo adsorpčními sušičkami), jehož kvalita se po průtoku ocelovými trubkami, kde může docházet ke korozi, kondenzaci a sekundárnímu vnikání nečistot do celého systému, nutně zhorší.
ŘEŠENÍ: Doporučuje se hliníkové nebo plastové potrubí

2. Nedostatečný sklon při budování hlavního přívodního potrubí
Typický problém při výstavbě pneumatických zařízení, který má za následek vnikání vody např. do pneumatického nářadí nebo lakovacích pistolí.
ŘEŠENÍ: Vytvoření hlavního vodorovného přívodního potrubí se sklonem přibližně 2°.

3. Zhotovení svislých odboček od hlavní instalace ke spotřebičům s jednoduchými trojúhelníkovými přípojkami.
Tato nesprávná konstrukce má za následek vnikání vody a kondenzátu do nejnižších míst instalace.
ŘEŠENÍ: Použijte speciální odbočky s oddělením vody nebo tyto odbočky proveďte pomocí tzv. labutího hrdla.

4. Použití potrubí s příliš malým průměrem
Ze zkušenosti vím, že návrh systému stlačeného vzduchu by měl obecně zohledňovat jeho možnou roztažnost. Použití potrubí s příliš malým průměrem může mít za následek nedostatečný průtok stlačeného vzduchu do pneumatického nářadí nebo jiných spotřebičů a výrazné zhoršení jejich výkonu.
ŘEŠENÍ: Použití trubek o větším průměru. provedení kontroly na místě . náklady na vybudování instalace s použitím trubek o větším průměru jsou podstatně nižší než náklady na její modernizaci v budoucnu. Kromě toho se zabrání zvýšení rychlosti proudění o více než 10 m/s.

5. Návrh a konstrukce „otevřených“ systémů stlačeného vzduchu.
V otevřených systémech stlačeného vzduchu dochází při připojení více spotřebičů k poklesu tlaku a kolísání průtoku, což má za následek nerovnoměrné rozdělení dodávaného pracovního média.
ŘEŠENÍ: Nejlepším řešením z hlediska poklesu tlaku v systému a rozdělení stlačeného vzduchu (které by nemělo být větší než 0,1 baru pro nejvzdálenější odběr) je vytvoření uzavřeného systému ve tvaru „prstence“, který zaručuje rovnoměrné zásobování odběrů médiem.

6. Žádné vypouštění kondenzátu v systému stlačeného vzduchu, sušičkách, přijímačích stlačeného vzduchu a filtrech.
Kondenzát je znečišťující látka, kterou je třeba odstranit. Vzniká v důsledku mísení oleje z kompresorů a vody obsažené ve stlačeném vzduchu v systému.
ŘEŠENÍ: Instalace odvodu kondenzátu. Bez těchto součástí mohou být i ty nejkvalitnější pneumatické systémy kontaminovány vznikajícím kondenzátem.

7. Neprovedení předběžného „pročištění“ instalace před uvedením do provozu.
Na první pohled se jedná o bezvýznamnou činnost. Věřte však, že v praxi se jedná o často se vyskytující situaci. Neprovedení předběžného „pročištění“ instalace může vést k poškození spotřebičů částicemi v potrubí. I nejnovější instalace z hliníku a plastu mohou obsahovat jemné nečistoty z vrtání, závitování a šroubování.
ŘEŠENÍ: Po dokončení pneumatické instalace je nezbytné provést první spuštění bez připojených spotřebičů, aby byla možnost vyfoukat veškeré pevné nečistoty v potrubí a hadicích. Teprve po počátečním vyfoukání systému stlačeného vzduchu lze změřit počet částic pro klasifikaci čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt