Přeskočit na obsah
Domů » Interní audity v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Interní audity v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor kládeme velký důraz na pravidelné provádění interních auditů, které jsou zásadní pro ověřování souladu našeho systému řízení s požadavky mezinárodních norem ISO 8573-1 a ISO 14644-1, jakož i s interními požadavky laboratoře na systém řízení a laboratorní činnosti. Tyto audity jsou klíčové pro zajištění, že náš systém řízení je účinně implementován a udržován.

Plánování a Provedení Interních Auditů

Pro interní audity jsme vytvořili komplexní program, který zahrnuje plánování, stanovení, implementaci a udržování auditů. Tento program auditů zohledňuje frekvenci auditů, metody, odpovědnosti, požadavky na plánování a zpravodajství. Program je navržen s ohledem na význam jednotlivých oblastí laboratorní činnosti, na změny ovlivňující laboratoř a na výsledky předchozích auditů.

Každý audit je plánován s jasně definovanými kritérii a rozsahem, aby se zajistilo, že jsou všechny aspekty systému řízení pečlivě hodnoceny. Výsledky auditů jsou prezentovány odpovídajícímu vedení, což umožňuje rychlou reakci a implementaci potřebných korektivních a preventivních opatření.

Reakce na Výsledky Auditů

Po každém auditu jsou bez zbytečného odkladu implementována vhodná korektivní a korekční opatření, aby se zajistilo řešení jakýchkoli zjištěných nesrovnalostí. Laboratoř si vede záznamy jako důkaz o provedení auditového programu a výsledcích auditů, což podporuje transparentnost a zpětnou vazbu pro neustálé zlepšování.

Průzkum Vedení

Vedení laboratoře pravidelně provádí průzkum systému řízení, aby ověřilo jeho trvalou přiměřenost, vhodnost a efektivitu. Tento průzkum zahrnuje přezkum vstupních dat, která se týkají vnitřních a vnějších změn ovlivňujících laboratoř, dosažení cílů, vhodnosti politik a procedur, výsledků interních auditů, korektivních akcí, vnějších hodnocení, zpětné vazby od zákazníků, skarg, efektivity implementovaných zlepšení a dalších relevantních faktorů.

Výstupy z průzkumu řízení dokumentují všechna rozhodnutí a akce týkající se efektivity systému řízení, zlepšení laboratorních operací, zajištění potřebných zdrojů a jakýchkoli potřebných změn v systému.

Tento integrovaný přístup k interním auditům a průzkumu řízení umožňuje naší laboratoři nejen udržovat vysokou úroveň souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1, ale také neustále zlepšovat naše procesy a služby, což zajišťuje vynikající kvalitu a spokojenost zákazníků.