Přeskočit na obsah
Domů » [ISO 8573-4] Snížení tlaku

[ISO 8573-4] Snížení tlaku

Snížení tlaku v systému před měřením

Pro správné měření částic ve stlačeném vzduchu je nezbytné zajistit, aby tlak vzduchu byl optimální pro měřicí zařízení. Pokud je tlak v systému příliš vysoký, může to ovlivnit kvalitu měření a přesnost dat.

Ventily vs. Difuzory

Není doporučeno používat standardní regulační nebo kulový ventil pro snížení tlaku v systému. Částice mohou být zachyceny uvnitř ventilu, což by vedlo k zkreslení měření, protože některé částice by byly vynechány.

Místo toho je ideální použít plynový difuzor, který je speciálně navržen tak, aby se zabránilo usazování částic a zachoval se konstantní průtok vzduchu. Tyto difuzory jsou navrženy tak, aby zajišťovaly stálost průtokové dráhy a zachovaly geometrii vzorku.

Proč Difuzory před OPC?

Difuzory stlačeného vzduchu mají pevnou konstrukci a jsou schopny expandovat vzduch v jedné nebo více fázích, což zajišťuje stabilní a definované podmínky proudění. Díky absenci pohyblivých částí, jako jsou regulační ventily, je průtoková dráha konstantní, což zvyšuje přesnost měření.

Vliv Expanze na Částice

Jednou z největších výzev při expanzi stlačeného vzduchu je ztráta částic. Tyto částice mohou být ztraceny v důsledku fyzikálních interakcí, jako je impakt nebo fragmentace, nebo kvůli chemickým reakcím, jako je kondenzace. Je nezbytné provést korekce na měření tak, aby odrážely skutečnou koncentraci částic v vzorku. Provoz difuzoru stlačeného vzduchu se doporučuje při průtoku vzorku bez kapalných částic a nasycených par, resp. při minimální čistotě stlačeného vzduchu ISO 8573-1 [-:4:1].

Závěr

Při měření částic ve stlačeném vzduchu je nezbytné zajistit, aby byly splněny všechny podmínky pro správné měření. Tím se zajišťuje, že data jsou přesná a reflektují skutečnou kvalitu vzduchu.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt