Přeskočit na obsah
Domů » [Jeseník] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Jeseník] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory, Žulová, Jičín

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Jeseník] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory, Žulová, Jičín a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory, Žulová, Jičín můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
JeseníkJavorník1623
JeseníkVidnava1015
JeseníkZlaté Hory1522
JeseníkŽulová913

Průmyslový profil regionu Jeseník a jeho okolních měst

1. Poloha a geografie

Region Jeseník a jeho okolní města se nacházejí v severní části Moravskoslezského kraje, těsně na hranici s Polskem. Region je obklopen malebnou krajinou Jeseníků, které patří mezi nejvyšší horské masivy v České republice.

2. Průmyslový profil měst

MěstoDominantní průmyslová odvětví
JeseníkStrojírenství, turistický průmysl
JavorníkZemědělství, dřevozpracující průmysl
VidnavaDůlní průmysl, zemědělství
Zlaté HoryDůlní průmysl, turistický průmysl
ŽulováStavebnictví, zemědělství

2.1 Jeseník

Jeseník, hlavní město regionu, je tradičně spojen s turistickým průmyslem, díky své pozici v srdci Jeseníků. Kromě toho má město také několik strojírenských podniků, kteří se specializují na výrobu strojních součástí.

2.2 Javorník

Javorník má hluboké kořeny v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu, vzhledem k své poloze v hustě zalesněném regionu.

2.3 Vidnava

Historicky byla Vidnava centrem důlního průmyslu, s hlavním zaměřením na těžbu uhlí a jiných nerostů. Současně je zemědělství důležitým průmyslovým odvětvím pro město.

2.4 Zlaté Hory

Zlaté Hory, jak název napovídá, mají historii spojenou s těžbou zlata. Ačkoli těžební aktivity výrazně poklesly, turistický průmysl v oblasti je stále živý díky historickému dědictví a krásné přírodní krajině.

2.5 Žulová

Město Žulová, jak již název napovídá, je tradičně spojeno se stavebnictvím, zejména s těžbou a zpracováním žuly. Kromě toho zde můžeme najít také rozvinuté zemědělství.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt