Přeskočit na obsah
Domů » Kompresorovna – požadavky a zásady návrhu

Kompresorovna – požadavky a zásady návrhu

Kompresorovna - požadavky a zásady návrhu

Potřebujete místo pro kompresor? Ač se často setkáváme s tím, že kompresory nejsou uloženy v určeném prostoru, efektivní fungování systému vyžaduje jeho správné umístění. Specifikovaný a řádně upravený prostor podporuje optimální výkon a minimalizuje výpadky, což přináší finanční výhody pro podnikání. Prostor pro kompresor by měl být v objektu snadno dosažitelný a měl by nabízet prostor pro jednoduchou údržbu. Je vhodné, aby mezi kompresorem a stěnami byla alespoň 1 metr volného prostoru. Je nezbytné zajistit čistý vzduch v prostoru a nenechávat v něm nepotřebné předměty, které by mohly zvyšovat kontaminaci. Množství nečistot ve vzduchu přiváděném do kompresoru ovlivňuje množství částic v systému stlačeného vzduchu a stlačený vzduch dosahuje stupně čistoty ISO 8573-1.

Navíc, zabraňování přístupu k důležitým částem systému může způsobit akumulaci nečistot, jež by mohly poškodit kompresor či stlačený vzduch. Větrání je klíčové pro správný chod kompresoru. Ideální je mít dedikované větrací potrubí pro přívod vzduchu do jednotky. Mohlo by být vhodné zvážit instalaci mřížek proti nečistotám, sněhu a vodě, což by zredukovalo vstup škodlivých částic. Správný průřez potrubí je také kritický – měl by odpovídat vstupu kompresoru pro optimální výkon.

Tepelná regulace kompresorovny
Význam správného odvětrání Kompresor během provozu produkuje vysoké množství tepla, které je nezbytné řádně odvést. Nedostatečné chlazení může vyústit v přehřátí a následné poškození zařízení. Pro optimální funkci je zásadní, aby teplotní rozdíl mezi kompresorovnou a vnějším prostředím nepřesáhl 7 stupňů Celsia. Nedodržení této podmínky může vést k výpadkům v provozu či snížené efektivitě kompresoru. Teplo lze využít k vytápění dalších prostor v budově nebo je nutné jej adekvátně odvést ven.

Výzvy s kondenzátem
Kondenzát, kapalný produkt vzniklý při chodu kompresoru, je kombinací vody a olejů. Po svém vzniku a chladnutí v komoře je nezbytné ho odstranit. K tomuto účelu slouží specifické ventily, jež umožňují vyprázdnění kompresoru bez ztráty tlaku. Nicméně kondenzát nelze vypouštět bez předchozího očištění. Podle legislativy je stanoveno, že množství ropných látek v kondenzátu by nemělo překročit 15 mg na litr vody. K očištění kondenzátu slouží speciální separátory, které filtrují škodliviny. Z tohoto důvodu by měla každá kompresorovna mít integrovaný kanalizační systém.

Rizika nízkých teplot
Zvláště v zimních měsících mohou být nízké teploty v kompresorovně výzvou, obzvláště ve velkých průmyslových areálech. Mrazivé teploty mohou způsobit vážné poškození zařízení a vést k výpadkům provozu. Jak k tomu může dojít? Vodní pára v nasávaném vzduchu může začít kondenzovat a smíchat se s olejem v kompresoru. Toto může způsobit opotřebení ložisek a jiných součástí. Jako preventivní opatření se doporučuje instalace dodatečných topných prvků, které pomohou udržet teplotu v kompresorovně na optimální úrovni, zejména během mrazivých dnů.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt