Přeskočit na obsah
Domů » [Ostrava] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Ostrava] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Ostrava, Klimkovice, Vratimov, Šenov

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Ostrava] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Ostrava, Klimkovice, Vratimov, Šenov a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Ostrava, Klimkovice, Vratimov, Šenov můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
OstravaKlimkovice69
OstravaVratimov1217
OstravaŠenov913

Průmyslový význam regionu Ostrava a jeho okolí

Průmyslový význam regionu Ostrava a jeho okolí

Ostravský region, nacházející se na východě České republiky při hranicích s Polskem, má hluboké kořeny v průmyslové historii země. Těžba uhlí, hutnictví a strojírenství zde tradičně dominují, ale v posledních letech se region transformoval a začal se otevírat novým oborům.

Tabulka 1: Průmyslová odvětví v regionu

Město Dominantní průmyslové odvětví
Ostrava Těžba uhlí, hutnictví, strojírenství, IT, vysoké školství
Klimkovice Strojírenství, služby, maloobchod
Vratimov Strojírenství, zemědělství, služby
Šenov Strojírenství, potravinářství, maloobchod

Ostrava je největším městem regionu a historicky centrem těžby uhlí a hutnictví v České republice. V posledních dekádách však město prošlo transformací od těžkého průmyslu k moderním sektorům, jako jsou IT a vysoké školství, s důrazem na technologický vývoj a inovace.  

Ostrava, třetí největší město České republiky, je známa jako industriální centrum země. Nachází se v Moravskoslezském kraji a je klíčovým městem pro těžbu uhlí a výrobu oceli. Avšak v posledních dekádách prochází Ostrava proměnou, přičemž kombinuje své industriální dědictví s moderním urbanistickým rozvojem.

Historie

Založena ve 13. století, Ostrava byla původně malým obchodním a řemeslným centrem. V 18. a 19. století však zaznamenala rapidní rozvoj díky objevení bohatých zásob černého uhlí, což vedlo k rozvoji těžebního a hutního průmyslu.

Průmyslová odvětví

  1. Těžba uhlí: Ostrava byla po mnoho let centrem těžby černého uhlí. I když většina dolů byla od 90. let 20. století uzavřena, těžební dědictví zůstává hluboko zakotveno v kultuře města.
  2. Hutnictví: Výroba oceli byla dalším pilířem ostravské ekonomiky. Zejména Vítkovice Steel je známá svými historickými ocelárnami.
  3. Moderní technologie: Dnes Ostrava podporuje technologické startupy a inovační podniky, snažíc se diverzifikovat svou ekonomiku.

Kultura a vzdělání

Ostrava je domovem několika univerzit a vysokých škol, včetně Technické univerzity Ostrava, která je jedním z předních vědeckých a výzkumných center v zemi. Město je také známé svými kulturními akcemi, jako je například hudební festival Colours of Ostrava.

Zajímavosti

  • Dolní oblast Vítkovice: Bývalý průmyslový areál byl přeměněn na unikátní kulturní a vzdělávací centrum, které ukazuje průmyslové dědictví Ostravy.
  • Ostravský hrad: Ačkoli byl původně postaven v 13. století, hrad prošel několika rekonstrukcemi a slouží dnes jako muzeum.
  • Slezskoostravský hrad: Dominanta města, která svědčí o bohaté historii regionu.

Klimkovice, ležící jihozápadně od Ostravy, se vyznačuje především strojírenským průmyslem, ale i rozvíjejícími se službami a maloobchodem. Přírodní krajinu města doplňují rekreační oblasti.

V městě Vratimov dominuje strojírenství a zemědělství. V blízkosti řeky Ostravice nabízí i možnosti pro rekreaci a turistiku.

Šenov je známý svým strojírenstvím, potravinářským průmyslem a maloobchodem. Jeho poloha na křižovatce důležitých dopravních cest mu přináší výhody pro obchod a logistiku.

Pro výrobní podniky v regionu, které mají zájem o zkoušení stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573, je zde mnoho praktických informací na adrese https://kvalifikace-validace.cz/stlaceny-vzduch/. Tato informace je klíčová pro firmy, které se chtějí ujistit o kvalitě a spolehlivosti svých výrobků.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt