Přeskočit na obsah
Domů » Proces řešení stížností

Proces řešení stížností

Proces řešení stížností v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu ISO 8573-1 a Laboratoři čistých prostor ISO 14644-1 je kladen velký důraz na zajištění spokojenosti našich klientů a dodržování nejvyšších standardů kvality v souladu s mezinárodními normami, jako jsou ISO 17025, ISO 8573-1 a ISO 14644-1. To zahrnuje také pečlivé a systematické řešení jakýchkoli stížností, které mohou být vzneseny v souvislosti s naší laboratorní činností.

Máme zavedený dokumentovaný proces pro přijímání, hodnocení a rozhodování o stížnostech, který je navržen tak, aby zajistil rychlou a spravedlivou reakci na všechny stížnosti. Tento proces je transparentní a dostupný na vyžádání všem zainteresovaným stranám, což zajišťuje, že naši klienti mají plnou důvěru v naše postupy a v naše odhodlání řešit jakékoliv problémy, které mohou vzniknout.

Proces řešení stížností zahrnuje následující klíčové kroky:

  • Přijetí stížnosti, její potvrzení a určení, zda se týká laboratorní činnosti, za kterou jsme zodpovědní.
  • Důkladné sledování a zaznamenávání všech stížností a přijatých opatření pro jejich vyřešení.
  • Zajištění, že jsou přijata všechna vhodná opatření k nápravě identifikovaných problémů.

Když obdržíme stížnost, jsme zodpovědní za shromáždění a ověření všech nezbytných informací k potvrzení její oprávněnosti. Pokud je to možné, potvrzujeme přijetí stížnosti stěžovateli a poskytujeme průběžné informace o průběhu jejího řešení a výsledcích.

Výsledky řešení stížností jsou připraveny nebo revidovány a schváleny osobou nebo osobami, které nebyly zapojeny do laboratorní činnosti, které se stížnost týká. Tento krok zajišťuje objektivitu a nezávislost při hodnocení stížností. V případě potřeby je možné zapojit i externí personál.

Na závěr procesu, pokud je to možné, formálně informujeme stěžovatele o ukončení řešení stížnosti, což je důležitý krok k zajištění uzavření případu a obnovení důvěry stěžovatele v naše služby.

Tento postup řešení stížností je v souladu s naším závazkem k dodržování nejvyšších standardů stanovených v normách ISO 8573-1 a ISO 14644-1 a je klíčovým prvkem našeho systému řízení kvality. Jeho cílem je nejen řešit případné problémy, ale také neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a postupů.