Přeskočit na obsah
Domů » [Rokycany] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Rokycany] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Rokycany, Hrádek, Mirošov, Mýto, Radnice, Zbiroh

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Rokycany] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Rokycany, Hrádek, Mirošov, Mýto, Radnice, Zbiroh a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Rokycany, Hrádek, Mirošov, Mýto, Radnice, Zbiroh můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
RokycanyHrádek1217
RokycanyMirošov1522
RokycanyMýto1522
RokycanyRadnice1319
RokycanyZbiroh1015

Průmyslový rozvoj v regionu Rokycany a okolí

Rokycanský region je jedním z historicky významných oblastí České republiky, jehož průmyslová tradice sahá hluboko do minulosti. I když má oblast bohatou kulturní a historickou minulost, v dnešní době je průmyslový vývoj klíčovým prvkem místní ekonomiky. Podívejme se na jednotlivá města a jejich průmyslovou charakteristiku.

Tabulka: Průmyslová odvětví v regionu Rokycany

MěstoDominantní průmyslové odvětví
RokycanyStrojírenství, zemědělství, výroba potravin
HrádekZemědělství, služby
MirošovDřevařský průmysl, zemědělství
MýtoStrojírenství, potravinářství
RadniceStrojírenství, zemědělství
ZbirohTurismus spojený s historií, zemědělství

Rokycany je hlavní město regionu a je známé svým strojírenstvím. Výrobní podniky zde produkují řadu technických komponent. Dále zde najdeme i zemědělství a výrobu potravin.

Rokycany, položené mezi Plzní a Prahou, jsou malebným městem s hlubokou historií a charakteristickým dědictvím. Zasazeno do krásné krajiny podhůří Českého masivu, město nabízí spojení historie, kultury a přírody.

Historie

Založeno pravděpodobně ve 13. století, Rokycany rychle získaly význam díky své strategické poloze na obchodní trase. Během staletí město zažilo mnoho historických událostí, které ovlivnily jeho vývoj a tvarovaly jeho charakter.

Klíčové památky

  1. Kostel sv. Bartoloměje: Dominanta města, tento gotický kostel je architektonickým skvostem a svědkem místní historie.
  2. Městské hradby: Zachovalé části středověkých hradeb, které obklopovaly město, nabízí návštěvníkům představu o obranném charakteru Rokycan v minulosti.
  3. Městské muzeum Rokycany: Muzeum představuje historii města a regionu a nabízí řadu výstav a sbírek.

Kultura a aktivity

  • Kulturní centrum Rokycany: Místo, kde se konají různé kulturní a společenské akce, včetně divadelních představení, koncertů a výstav.
  • Festivaly: Rokycany jsou známé svými kulturními festivaly, z nichž nejvýznamnější je rockový festival Fluff Fest, který přiláká fanoušky z celé Evropy.

Příroda

Okolní krajina nabízí mnoho možností pro turistiku, cykloturistiku a relaxaci v přírodě. Lesy, kopce a řeka Klabava vytvářejí malebné prostředí ideální pro outdoorové aktivity.

Hrádek je menší obec, kde je zemědělství hlavním odvětvím. Služby, zejména ty spojené s turistikou, zde také hrají důležitou roli.

Mirošov se může pochlubit bohatým dřevařským průmyslem, který využívá místní zdroje dřeva. Zemědělství je dalším důležitým sektorem.

Mýto je známé svým strojírenstvím a potravinářstvím. Město má řadu výrobních podniků, které dodávají produkty na celostátní trh.

Radnice je další oblastí s silným strojírenským průmyslem, který v minulosti tvořil základ místní ekonomiky. Zemědělství a produkce potravin jsou zde také významné.

Zbiroh je známý svým historickým hradem, který láká turisty. Turistický ruch a zemědělství jsou hlavními průmyslovými odvětvími.

Celkově je Rokycanský region kombinací tradičních průmyslových odvětví a novějších oborů, což zajišťuje jeho ekonomickou vitalitu. Strojírenství je stále klíčovým průmyslovým odvětvím, ale význam roste i v oblastech zemědělství, turistiky a služeb.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt