Přeskočit na obsah
Domů » Správa dat a informací

Správa dat a informací

Správa dat a informací v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor kládeme velký důraz na efektivní správu dat a informací, které jsou nezbytné pro provádění našich laboratorních činností. Důležitost správného řízení dat a informací je podtržena v normách ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou klíčové pro naši specializaci na analýzu stlačeného vzduchu a monitorování čistých prostor.

Systémy řízení informací v naší laboratoři, ať už jsou komputerizované nebo nekomputerizované, jsou pečlivě validovány před jejich zavedením, aby se zajistila jejich funkčnost a správnost fungování interfejsů. Tento přístup zajišťuje, že naše laboratorní procesy jsou v souladu s požadavky ISO 8573-1 a ISO 14644-1 na správné shromažďování, zpracování, zaznamenávání, reportování a uchovávání dat. Jakékoli změny v konfiguraci software nebo modifikace komerčního software jsou pečlivě autorizovány, dokumentovány a validovány před implementací, což je v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1, podporující správnou správu dat a informací.

Naše laboratorní informační systémy jsou navrženy tak, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem a zabezpečeny proti porušení nebo ztrátě dat. Udržujeme je v prostředí, které splňuje specifikace dodavatelů nebo laboratoře, což je v souladu s požadavky ISO 8573-1 a ISO 14644-1. To zahrnuje i opatření pro zajištění přesnosti ručně psaných záznamů a transkripce v systémech, které nejsou komputerizované. Zajišťujeme, že integrita dat a informací je udržována správným údržbářským postupem, což je klíčové pro dodržení ISO 8573-1 a ISO 14644-1.

Pokud je správa našeho informačního systému svěřena externímu dodavateli, zajišťujeme, aby tento dodavatel nebo operátor systému splňoval požadavky stanovené v ISO 8573-1 a ISO 14644-1. To zahrnuje dostupnost instrukcí, manuálů a referenčních dat pro náš personál, aby byly informace snadno dostupné, což je v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1.

Závěrem, všechny výpočty a přenosy dat jsou v naší laboratoři pečlivě a systematicky kontrolovány, což zajišťuje, že naše laboratorní činnosti jsou prováděny efektivně a přesně, v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1. Tento přístup k správě dat a informací je základem pro poskytování kvalitních a spolehlivých služeb v oblasti analýzy stlačeného vzduchu a monitoringu čistých prostor.