Přeskočit na obsah
Domů » Správné chování čistých prostor

Správné chování čistých prostor

Čisté prostory ISO 14644 – Správné chování čistých prostor

Kontrolní seznam pro auditora

Čisté prostory: Chování personálu v čistých prostorách dle ISO 14644:

 • Ověřte, zda je personál instruován, aby svým chováním minimalizoval možnost kontaminace produktu.
 • Ověřte následující disciplíny:
  • Dveře by neměly být otevírány ani zavírány rychle a neměly by zůstávat otevřené.
  • Při použití přenosové oblasti by měly být dveře uzavřeny a vzduch by měl být purgován nebo stabilizován po předem stanovenou dobu před otevřením východních dveří do další oblasti.
  • Personál by neměl blokovat průtok čistého vzduchu směrem k produktům nebo procesním plochám.
  • Metody manipulace s produktem by měly být zavedeny, včetně technik „bez dotyku“.
  • Materiały by neměly být opírány o tělo personálu.
  • Personál by neměl mluvit při práci blízko produktu.
  • Personál by neměl nechávat nic táhnout přes produkt.
  • Fúknutí nosu by mělo probíhat mimo čisté prostory a následně by měly být vyměněny rukavice.
  • Personál by se měl vyvarovat dotýkání, škrábání nebo mazání jakékoli části těla.
  • Ověřte politiky týkající se kontaminace rukavic a oděvu v čistých prostorách dle ISO 14644.
  • Vlhké utěrky by měly být použity a následně správně vyhozeny.
  • Všechny pohyby personálu by měly být provedeny s rozmyslem.
  • Místnost by měla být udržována v čistotě.
  • Produkty by měly být v čistých prostorách chráněny před kontaminací.
  • Odpad by měl být správně ukládán.

Přístup personálu do čistých prostor dle ISO 14644-1:

 • Prověřte omezení přístupu jen pro nezbytný personál.
 • Ověřte dokumentaci týkající se kontroly počtu osob v čistém prostoru.
 • Prověřte pravidla týkající se návštěvníků a údržbářů.

Oblečení a osobní věci v čistých prostorách dle ISO 14644:

 • Prověřte typ oblečení nosí pod cleanroom oděvem.
 • Ověřte zásady týkající se osobních předmětů v čistých prostorách.
 • Ověřte pravidla ohledně kosmetiky a podobných materiálů.

Hygiena v čistých prostorách dle ISO 14644-1:

 • Ověřte očekávání týkající se osobní hygieny personálu.
 • Prověřte, zda personál hlásí potenciálně kontaminační stavy.
 • Prověřte politiky týkající se kouření před vstupem do čistých prostor.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt