Přeskočit na obsah
Domů » [Svitavy] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Svitavy] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Svitavy, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Svitavy] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Svitavy, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Svitavy, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
SvitavyBřezová nad Svitavou710
SvitavyBystré1217
SvitavyJevíčko1623
SvitavyLitomyšl2434
SvitavyMoravská Třebová1928
SvitavyPolička2333

Průmyslový portrét regionu Svitavy

Oblast kolem Svitav je význačná svým geografickým postavením, které spojuje východní Moravu s západní částí Čech. Tento region, ležící na hranicích Pardubického a Olomouckého kraje, je charakterizován svou rozmanitou historií i moderním průmyslem.

Tabulka: Průmyslová odvětví v regionu Svitavy

MěstoDominantní průmyslové odvětví
SvitavyTextilní průmysl, strojírenství, potravinářství
Březová nad SvitavouLesnictví, zemědělství
BystréZemědělství, textilní průmysl
JevíčkoZemědělství, strojírenství
LitomyšlKulturní a kreativní průmysly, potravinářství
Moravská TřebováTextilní průmysl, strojírenství
PoličkaPotravinářství, textilní průmysl

Svitavy, jako největší město v oblasti, je centrem textilního průmyslu, s historickými kořeny sahajícími do 19. století. Město má také silné strojírenské a potravinářské odvětví.

Svitavy, ležící na východní hranici kraje Pardubického, je městem bohatým na historii, architektonické skvosty a kulturu. Známé jako křižovatka historických obchodních cest, město nabízí kombinaci kulturních památek a moderního života.

Historie

Historie Svitav sahá až do 12. století a během let si město vybudovalo pověst obchodního centra díky své strategické poloze. Toto historické postavení města je stále patrné ve středověké městské struktuře a zachovalých památkách.

Klíčové památky

  1. Městské náměstí: Historické srdce Svitav, domov řady renesančních a barokních budov, je ideálním místem pro procházky a obdivování městské architektury.
  2. Kostel sv. Jiljí: Dominanta města a důležitá gotická stavba, která byla postavena ve 14. století.
  3. Muzeum Svitavsko: Muzeum nabízí pohled do historie regionu, včetně vývoje města, jeho řemesel a průmyslu.

Kultura a aktivity

  • Kulturní centrum Svitavy: Moderní zařízení hostí širokou škálu kulturních akcí, včetně divadelních představení, koncertů a výstav.
  • Tradiční slavnosti a festivaly: Svitavy ožívají během různých tradičních slavností a festivalů, které představují místní kulturu a tradice.

Březová nad Svitavou a Bystré jsou obě spojeny se zemědělstvím a lesnictvím, které tvoří základ místní ekonomiky.

Jevíčko, ačkoli je známé svým zemědělstvím, má také několik průmyslových podniků zaměřených na strojírenství.

Litomyšl je světově známá díky svému historickému centru a hudební tradici, ale město také hostí několik podniků v potravinářství a kreativních průmyslech.

Moravská Třebová a Polička mají obě silné textilní odvětví, což je dědictví, které přetrvalo desetiletí.

Celkově region Svitavy ukazuje rozmanitost průmyslových odvětví, která se kombinují s bohatou kulturou a historií oblasti. Díky své strategické poloze a průmyslové tradici má region významný vliv na ekonomiku východní části České republiky.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt