Přeskočit na obsah
Domů » [Třebíč] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Třebíč] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Třebíč, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou,

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Třebíč] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Třebíč, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Třebíč, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
TřebíčHrotovice710
TřebíčJaroměřice nad Rokytnou1217
TřebíčJemnice3347
TřebíčMoravské Budějovice2637
TřebíčNáměšť nad Oslavou1826

Průmyslový rozvoj v regionu Třebíč

Oblast kolem města Třebíč v jihozápadní části Vysočiny je známá svou bohatou historií, kulturou a také svým průmyslovým dědictvím. V regionu se nacházejí některá z nejvýznamnějších historických míst České republiky, ale současně zde existuje řada průmyslových odvětví, která podporují místní ekonomiku.

Tabulka: Průmyslová odvětví v regionu Třebíč

MěstoDominantní průmyslové odvětví
TřebíčStrojírenství, potravinářství, textilní průmysl
HrotoviceZemědělství, potravinářství
Jaroměřice nad RokytnouZemědělství, turistika
JemniceZemědělství, potravinářství, historická řemesla
Moravské BudějoviceStrojírenství, zemědělství
Náměšť nad OslavouZemědělství, historická řemesla, turistika

Třebíč je ekonomickým a kulturním centrem regionu. Historicky byl významným centrem textilního průmyslu, a i když tento sektor již není tak dominantní, stále zde má své místo. Současně se zde nachází řada strojírenských a potravinářských podniků.

Třebíč, nacházející se v kraji Vysočina, je město s unikátním kulturním a historickým dědictvím. Svými památkami zapsanými na seznamu UNESCO spojuje židovské a křesťanské tradice a láká návštěvníky z celého světa.

Historie

Založen ve 12. století, Třebíč se rozvinula kolem benediktinského kláštera a postupně získala význam jako duchovní a obchodní centrum. Město má hluboké kořeny v židovské komunitě, což je vidět na mnoha historických památkách.

Klíčové památky

  1. Bazilika sv. Prokopa: Románsko-gotický skvost, který je součástí světového dědictví UNESCO. Její architektura a umělecká díla svědčí o bohaté historii města.
  2. Židovská čtvrť: Jedna z nejlépe zachovaných židovských čtvrtí v Evropě. Zahrnuje historickou synagogu, starý židovský hřbitov a řadu domů, které odrážejí život komunity po staletí.
  3. Zámek Třebíč: Původně benediktinský klášter, tento zámek byl přestavěn v renesančním a barokním stylu a nyní slouží jako muzeum.

Hrotovice a Jaroměřice nad Rokytnou mají silnou zemědělskou tradici, díky čemuž zde má významné místo potravinářský průmysl.

Jemnice kombinuje zemědělství a potravinářství s historickými řemesly, díky čemuž vzniká charakteristická místní produkce.

Moravské Budějovice jsou domovem několika strojírenských podniků a mají také silnou zemědělskou tradici.

Náměšť nad Oslavou je známé svými historickými památkami a řemesly. Turistika zde hraje důležitou roli, ale zemědělství je stále klíčovým odvětvím.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt