Přeskočit na obsah
Domů » Čisté prostory ISO 14644 – Oděvy do čistých prostor

Čisté prostory ISO 14644 – Oděvy do čistých prostor

Čisté prostory ISO 14644 – Oděvy do čistých prostor

Kontrolní seznam pro auditora

 • Ověřte, zda oděv pro čisté prostory chrání prostředí a produkty před kontaminací generovanou personálem a jejich každodenním oblečením v souladu s ISO 14644.

 • Prověřte, zda byl stanoven výběr bariérové tkaniny, styl oděvu a míra krytí personálu oděvem pro čisté prostory dle ISO 14644-1.

 • Zkontrolujte, zda je oděv pro čisté prostory vyroben z tkanin a materiálů, které odolávají rozkladu (minimální třepení) a tedy neuvolňují kontaminaci.

 • Ověřte, jaká je frekvence výměny čerstvého oděvu pro čisté prostory před vstupem do čistého prostoru v souladu s požadavky na čistotu produktu a procesu dle ISO 14644.

 • Prověřte, zda je opakovaně použitelný oděv pro čisté prostory pravidelně zpracováván, aby byla odstraněna kontaminace.

 • Zkontrolujte, jaké jsou stanovené postupy pro čištění, zpracování (včetně sterilizace nebo desinfekce, pokud je to nutné) a balení oděvu v souladu s ISO 14644-1.

 • Ověřte, zda je oděv pro čisté prostory přepravován a skladován způsobem, který minimalizuje kontaminaci.

 • Zkontrolujte, zda oděv pro čisté prostory (čistě balený nebo špinavý) není odstraněn mimo úložiště a čistý prostor, s výjimkou praní, opravy nebo výměny.

 • Prověřte, zda je oděv pro čisté prostory oblékán a svlékán tak, aby se šíření kontaminace minimalizovalo dle ISO 14644.

 • Pokud je oděv znovu použit, ověřte, zda je odstraněn a uložen tak, aby kontaminace byla minimalizována.

 • Ověřte, zda je oděv pro čisté prostory pravidelně kontrolován, aby zajistil přijatelné vlastnosti kontroly kontaminace v souladu s ISO 14644-1.

 • Zohledněte pohodlí personálu při nošení oděvu pro čisté prostory.

 • Zvažte zvláštní vlastnosti (např. chemické, fyzikální nebo mikrobiologické) oděvu, které mohou být nutné pro konkrétní aplikace dle ISO 14644.

 • Zvažte zvláštní obavy týkající se oděvu pro čisté prostory během a po nouzovém evakuování v souladu s ISO 14644-1.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt