Přeskočit na obsah
Domů » Čisté prostory – zkouška vlhkosti

Čisté prostory – zkouška vlhkosti

Čisté prostory ISO 14644 – Zkouška vlhkosti

Kontrolní seznam pro auditora

Obecné informace o testu vlhkosti v čistých prostorách dle ISO 14644:

 • Ověřte schopnost instalace udržovat úroveň vlhkosti vzduchu (vyjádřenou jako relativní vlhkost nebo rosný bod) v kontrolních mezích a po dobu, která byla dohodnuta mezi zákazníkem a dodavatelem pro konkrétní testovanou oblast.
 • Odkazujte se na ISO 7726 a další související dokumenty pro podrobnosti o vhodných testovacích metodách v rámci čistých prostorů dle ISO 14644-1.

Aparatura pro test vlhkosti v čistých prostorách podle ISO 14644-1:

 • Ujistěte se, že test vlhkosti je prováděn s použitím senzoru s přesností vhodnou pro měření, jak je uvedeno v ISO 7726. K tomu může patřit:
  • Dielektrický tenkofilmový kondenzátorový senzor vlhkosti, vhodný pro čisté prostory dle ISO 14644.
  • Senzor rosného bodu pro čisté prostory v souladu s normami ISO 14644-1.
  • Psychrometr, který odpovídá standardům čistých prostorů ISO 14644.

Závěrečné poznámky pro auditora čistých prostorů podle ISO 14644:

 • Kontrola vlhkosti je kritickým aspektem pro zajištění kvality čistých prostorů.
 • Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem je klíčová pro úspěšný test vlhkosti v rámci čistých prostorů dle ISO 14644-1.
 • Výběr vhodného senzoru je nezbytný pro přesné a spolehlivé měření vlhkosti v čistých prostorách.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt