Přeskočit na obsah
Domů » DEFINICE: hodnota z

DEFINICE: hodnota z

Při pasterizaci a sterilizaci potravin: Je to číselná hodnota získaná měřením počtu stupňů Celsia potřebných k tomu, aby křivka tepelné smrti testovaného organismu v určitém substrátu prošla jedním logaritmickým cyklem, tj. změna teploty potřebná k desetinásobné změně rychlosti mikrobiální destrukce.Hodnota z je klíčovým parametrem v procesech pasterizace a sterilizace potravin, který se používá k popisu teplotní odolnosti mikroorganismů. Tato hodnota je určena měřením, kolik stupňů Celsia je potřebné změnit, aby došlo k jednomu logaritmickému cyklu (desetinásobné změně) v rychlosti smrti mikroorganismů při tepelném zpracování. Hodnota z tedy poskytuje informaci o tom, jaký vliv má změna teploty na efektivitu sterilizace nebo pasterizace vzhledem k určitému typu mikroorganismů.

Význam Hodnoty z:

  1. Pochopení Teplotní Citlivosti Mikroorganismů: Hodnota z umožňuje odhadnout, jak různé mikroorganismy reagují na změny teploty. Nižší hodnota z znamená, že mikroorganismus je více citlivý na změny teploty.

  2. Optimalizace Procesů Sterilizace a Pasterizace: Pomocí hodnoty z mohou potravinářští technologové upravit teplotní režimy tak, aby byly co nejúčinnější pro daný typ mikroorganismu při minimalizaci teplotního poškození potravin.

  3. Standardizace Tepelného Zpracování: Hodnota z umožňuje srovnávat různé teplotní režimy a upravit je tak, aby bylo dosaženo požadovaného stupně destrukce mikroorganismů.

Použití Hodnoty z:

  1. Návrh Sterilizačních a Pasterizačních Cyklů: Výpočet hodnoty z je využíván pro návrh a validaci sterilizačních a pasterizačních cyklů, aby bylo zajištěno, že potraviny jsou bezpečné a mikrobiologicky stabilní.

  2. Výzkum a Vývoj v Potravinářství: Hodnota z je používána při výzkumu a vývoji nových produktů a procesů v potravinářském průmyslu k zajištění jejich bezpečnosti a trvanlivosti.

  3. Kontrola Kvality a Bezpečnosti Potravin: Ve výrobních zařízeních se hodnota z používá k monitorování a udržování konzistence a účinnosti sterilizačních a pasterizačních procesů.