Přeskočit na obsah
Domů » [ISO 8573-4] Částečný odběr vzorků průtoku

[ISO 8573-4] Částečný odběr vzorků průtoku

Částečný odběr vzorků průtoku podle ISO 8573-4

Analýza stlačeného vzduchu je zásadní v mnoha průmyslových aplikacích, a způsob, jakým se odebírají vzorky, má značný dopad na kvalitu a přesnost analýzy. Částečný odběr vzorků průtoku je jednou z metod, která umožňuje analýzu vzduchu z konkrétní části proudu vzduchu, což může být klíčové pro specifické aplikace nebo pro analýzu problémů. Jednou z metod, která umožňuje analyzovat vzduch z určité části proudu vzduchu, což může mít zásadní význam pro specifické aplikace nebo pro analýzu problémů, je odběr vzorků částečného proudění. Odběr vzorků částečného průtoku se běžně používá pro odběr vzorků stlačeného vzduchu při klasifikaci kvality stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1.

 1. Definice částečného průtoku: Na rozdíl od odběru vzorků v plném průtoku, kde se analýza provádí na celém proudu vzduchu, se při částečném průtoku odebírá vzorek pouze z určité části proudu vzduchu.

 2. Izokinetické podmínky: Základem částečného odběru vzorků je, že vzorek musí být odebírán za izokinetických podmínek. To znamená, že rychlost vzorku musí být stejná jako rychlost proudu vzduchu, z něhož je vzorek odebírán.

 3. Klíčové charakteristiky izokinetického vzorkovacího zařízení:

  • Umístění sondy: Sonda pro odběr vzorků by měla být umístěna dostatečně daleko od jakýchkoli ohybů nebo omezení v potrubí, aby se zabránilo zkreslení výsledků.
  • Umístění v potrubí: Pro nejlepší reprezentativnost by měla být sonda umístěna přibližně ve střední poloze potrubí.
  • Design sondy: Vstupní část sondy by měla být navržena tak, aby minimalizovala jakékoli zkreslení proudu vzduchu.
  • Kontrola a údržba sondy: Před a po odběru vzorků by měla být sonda důkladně zkontrolována a vyčištěna, aby se zajišťovala její funkčnost a spolehlivost.
  • Podmínky proudění: Pro efektivní odběr vzorků je nutné, aby se vzduch v potrubí pohyboval v turbulentním režimu. Většina průmyslových aplikací automaticky splňuje tuto podmínku, ale je dobré ji ověřit.

Závěrem, částečný odběr vzorků průtoku je specializovaná technika, která vyžaduje správné zařízení a praxi. Když je prováděn správně, může poskytnout cenné informace o kvalitě stlačeného vzduchu v určité části proudu vzduchu.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt