Přeskočit na obsah
Domů » Jak odstraním vodu ze systému stlačeného vzduchu?

Jak odstraním vodu ze systému stlačeného vzduchu?

Jak odstraním vodu ze systému stlačeného vzduchu?

Stlačený vzduch může přirozeně obsahovat vodu ve formě vlhkosti, což může vést k různým problémům, zejména pokud není řádně odstraněna. Voda ve stlačeném vzduchu může způsobit korozi potrubí, zanesení ventilů a pneumatického nářadí, zhoršení kvality konečného produktu a může snižovat celkovou účinnost pneumatického systému.

Příčiny vody v systému V tomto konkrétním případě se zdá, že instalace, která byla provedena z hliníkových trubek, má problém s kondenzací, zejména kvůli kolísání teplot v provozním prostředí. Chladicí sušička, která byla nainstalována, je pravděpodobně nedostačující pro množství vody generované v systému. Expance vzduchu z nářadí dále přispívá k srážení vody.

Možné řešení

  1. Adsorpční sušička s nízkým rosným bodem: Jak již bylo uvedeno, adsorpční sušička s nízkým rosným bodem je schopna dosáhnout mnohem nižšího rosného bodu než chladicí sušičky, což znamená, že je schopna odstranit mnohem více vody z systému. Nicméně, jak bylo zmíněno, může zákazník mít obavy z nutnosti modernizace zařízení a času, který by taková instalace mohla trvat.

  2. Cyklonový odlučovač: Toto je mechanické zařízení, které využívá centrifugální síly k oddělení vody a jiných nečistot od stlačeného vzduchu. Cyklonové odlučovače jsou obvykle kompaktní, relativně levné a nevyžadují elektřinu pro provoz. Často se však jedná o ad hoc řešení, které nezlepší třídu čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1 pro parametr tlakového rosného bodu.

  3. Změna materiálu potrubí: Vzhledem k tomu, že hliníkové trubky mohou být náchylnější k kondenzaci ve srovnání s některými jinými materiály, mohl by být zvážen přechod na jiný materiál, např. nerezová ocel.

  4. Izolace a topení prostoru: Vhodná izolace a regulace teploty v prostoru, kde je pneumatický systém instalován, by mohla také pomoci v boji proti kondenzaci.

Závěrem Voda v pneumatickém systému může způsobit řadu problémů. Je důležité identifikovat příčiny a implementovat řešení, které je nejvhodnější pro konkrétní aplikaci a provozní podmínky. Oba navrhované způsoby – adsorpční sušička a cyklonový odlučovač – mají své výhody a omezení, a je třeba zvážit náklady, dobu instalace a očekávané výhody při výběru nejlepšího řešení pro konkrétní situaci. 

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt