Přeskočit na obsah
Domů » Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu: jaký vybrat, jak funguje, kde ho použít?

Odvaděč kondenzátu pomáhá odstraňovat nečistoty vznikající při provozu pneumatických zařízení. Odvod kondenzátu může pomoci snížit tlakový rosný bod, a tím zlepšit třídu čistoty stlačeného vzduchu (ISO 8573-1). Která řešení fungují dobře v kompresoru a která řešení jsou určena pro instalaci do tlakových nádob?

Nejlépe fungují odvaděče kondenzátu, označované také jako odvaděče kondenzátu:
– dočasné odvaděče kondenzátu
– automatické odvaděče kondenzátu (aktivují se podle výšky hladiny v zrcadle kondenzátu).
Výše uvedené typy odvaděčů kondenzátu se samy velmi snadno instalují a díky jejich snadnému ovládání je jejich používání velmi pohodlné a hlavně díky jejich automatickému provozu je zaručeno, že servisní služby vyprázdní kondenzát včas.

Srovnání časovaného a automatického vypouštění kondenzátu:

 1. Mechanizmus ovládání:

  • Časované vypouštění: Funguje na základě nastaveného časovače a otevírá se v předem stanovených intervalech.
  • Automatické vypouštění: Funguje na základě detekce hladiny kondenzátu v nádrži pomocí kapacitních snímačů a otevírá se, když je dosaženo určité hladiny.
 2. Efektivita a přesnost:

  • Časované vypouštění: Mohou vypouštět stlačený vzduch z systému, pokud neexistuje žádný kondenzát k odstranění, což může vést k plýtvání energií.
  • Automatické vypouštění: Vypouští kondenzát pouze tehdy, když je to potřeba, což minimalizuje plýtvání energií.
 3. Flexibilita:

  • Časované vypouštění: Vyžaduje častější monitorování a možná úpravy nastavení na základě změn v podmínkách.
  • Automatické vypouštění: Má schopnost automaticky se přizpůsobit měnícím se podmínkám, což zajišťuje konstantní a optimální výkon.
 4. Náklady a provoz:

  • Časované vypouštění: Může vyžadovat více údržby a nastavení, což může zvyšovat provozní náklady.
  • Automatické vypouštění: S minimálními provozními náklady a bez potřeby časté údržby, což je činí ekonomičtějším řešením na delší dobu.
 5. Spolehlivost:

  • Časované vypouštění: Spolehlivost závisí na správném nastavení časovače a schopnosti personálu posoudit provozní podmínky.
  • Automatické vypouštění: Spolehlivě funguje na základě detekce kondenzátu, což zajišťuje konzistentní odstraňování kondenzátu bez ohledu na provozní podmínky.
 6. Napájení a bezpečnost:

  • Časované vypouštění: Většinou vyžaduje elektrické napájení.
  • Automatické vypouštění: Existují verze, které nevyžadují elektrické napájení, což je ideální pro oblasti s omezeným přístupem k elektrické energii nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Závěrem, zatímco časované vypouštění může být vhodné pro jednodušší aplikace nebo tam, kde je kontinuální vypouštění kondenzátu předvídatelné, automatické vypouštění nabízí vyšší efektivitu, spolehlivost a adaptabilitu pro různorodé a dynamické provozní podmínky.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt