Přeskočit na obsah
Domů » [Pardubice] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

[Pardubice] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

ISO 8573: Pardubice, Chvaletice, Dašice, Holice, Horní Jelení, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Sezemice

stlačený vzduch
Provádíme zkoušky čistoty stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 z hlediska těchto parametrů:
  • Obsah pevných částic
  • Obsah vody / tlakový rosný bod
  • Obsah olejových aerosolů
  • Mikrobiologické zkoušky

[Pardubice] ISO 8573 – Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu provádíme v souladu s normou ISO 8573 v: Pardubice, Chvaletice, Dašice, Holice, Horní Jelení, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Sezemice a lokality v okolí.

Čas zahájení měření

Ve vesnici: Pardubice, Chvaletice, Dašice, Holice, Horní Jelení, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Sezemice  můžeme začít měřit kvalitu stlačeného vzduchu přibližně od 9.00 -10.00 hodin.

Měření čistoty stlačeného vzduchu na několika místech téže společnosti

Pokud má vaše společnost pobočky na několika místech (ve stejném městě nebo v různých městech), můžeme případně provést měření tesgo ve stejný den v každé pobočce. Na základě níže uvedených tabulek však prosím odhadněte, zda je možné práci dokončit přibližně za 8 hodin.
Předpokládejte, že doba provedení zkoušek stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573 je:
– pouze částice: přibližně 30 minut na jednom měřicím místě
– částice/voda/olej: přibližně 60 minut na jednom měřicím místě.

Přibližná doba jízdy mezi body měření

Město AMěsto BVzdálenost (km)Doba jízdy (min)
PardubiceChvaletice1015
PardubiceDašice1319
PardubiceHolice1319
PardubiceHorní Jelení1319
PardubiceLázně Bohdaneč46
PardubicePřelouč1116
PardubiceSezemice913

 

Průmyslový význam Pardubického regionu a jeho okolí

 

Pardubický kraj, položený ve východní části České republiky, je známý nejen svým historickým dědictvím a kulturními památkami, ale také svým průmyslovým zaměřením. Region má silné postavení v chemickém průmyslu, strojírenství, zemědělství a potravinářství.

Tabulka 1: Průmyslová odvětví v regionu

MěstoDominantní průmyslové odvětví
PardubiceChemický průmysl, strojírenství, výroba potravin
ChvaleticeTěžba a zpracování hnědého uhlí, energetika
DašiceZemědělství, maloobchod, služby
HolicePotravinářství, strojírenství
Horní JeleníZemědělství, strojírenství
Lázně BohdanečLázeňství, turismus, zemědělství
PřeloučStrojírenství, zemědělství
SezemiceZemědělství, služby

Pardubice jsou centrem kraje a domovem mnoha průmyslových společností, zejména v oblasti chemického průmyslu a strojírenství. Město je také známé díky výrobě tradičních pardubických perníků.

Pardubice, ležící na soutoku řek Labe a Chrudimky ve východních Čechách, je městem s bohatou historií, kulturním dědictvím a průmyslovou tradicí. Je známé nejen svými sportovními akcemi, ale také jako významné ekonomické a vzdělávací centrum.

Historie

Založené ve 13. století, Pardubice se rychle staly významným obchodním městem díky své strategické poloze. Renesanční zámek Pardubice je jedním z nejvýznamnějších historických památek města.

Průmyslová odvětví

  1. Chemie: Pardubice mají dlouhou historii v chemickém průmyslu, zejména výrobě výbušnin a syntetického kaučuku.
  2. Potravinářství: Město je známé svou tradicí výroby zázvorových perníků, která se stala jedním z jeho symbolů.
  3. Elektrotechnika a elektronika: V Pardubicích se nachází několik podniků zaměřených na výrobu elektronických komponentů a zařízení.
Chvaletice jsou známé především díky těžbě a zpracování hnědého uhlí, což vedlo k výstavbě elektrárny, jež zásobuje elektrickou energií široké okolí.

V Dašicích dominuje především zemědělství, ale město také nabízí širokou škálu služeb a maloobchodních aktivit pro místní obyvatele.

Holice je centrem potravinářského průmyslu a strojírenství, přičemž mnoho firem v oblasti dodává produkty na místní i mezinárodní trh.

Horní Jelení má silné postavení v zemědělství a strojírenství, což odráží hospodářskou strukturu kraje.

Lázně Bohdaneč je známá svými léčivými prameny a lázeňstvím, ale zemědělství zde hraje také významnou roli.

Přelouč má silnou tradici ve strojírenství a zemědělství, což odráží důležitost těchto odvětví pro region.

Sezemice je dalším městem v regionu s dominantním zemědělstvím, ale město také nabízí řadu služeb pro místní obyvatelstvo.

Pardubický kraj je významným průmyslovým centrem v České republice a jeho města hrají klíčovou roli v ekonomice země. Místní podniky a společnosti se neustále rozvíjejí a inovují, aby byly konkurenceschopné na domácím i mezinárodním trhu.

Zkoušení stlačeného vzduchu podle ISO 8573

Pro výrobní podniky v regionu, které mají zájem o zkoušení stlačeného vzduchu podle ISO 8573, je dobré vědět, že na webu https://kvalifikace-validace.cz/stlaceny-vzduch/ naleznete mnoho praktických informací na toto téma. Toto zkoušení je zásadní pro mnoho průmyslových odvětví, zejména pro ty, kde je potřeba zajištění kvality vzduchu pro výrobní procesy.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt