Přeskočit na obsah
Domů » Program čištění v čistých prostorách

Program čištění v čistých prostorách

Čisté prostory ISO 14644 – Program čištění v čistých prostorách

Kontrolní seznam pro auditora

Příprava čistícího programu:

 • Zkontrolujte, zda byly všechny povrchy v čistých prostorách dle ISO 14644 klasifikovány jako kritické, obecné nebo jiné.
 • Ověřte metody čištění a úpravy povrchu stanovené pro dosažení požadované úrovně čistoty.
 • Prověřte, jak často je provedeno čištění, aby byla udržována dle ISO 14644-1 požadovaná čistota pro každý typ povrchu.
 • Zkontrolujte, které čisticí operace mohou být prováděny během normální provozní doby.
 • Prověřte, zda existují plány čištění dle normy ISO 14644.
 • Ověřte, jaký personál je zodpovědný za provádění jednotlivých úkolů v rámci čištění.
 • Prověřte, zda jsou pro specifikované metody vybrány správné materiály, stroje, čisticí roztoky a úpravy povrchu.
 • Zkontrolujte školení všeho personálu zapojeného do čistícího programu.
 • Prověřte dostatečnou kapacitu skladovacích prostor pro čisticí materiály.
 • Ověřte metody monitorování výsledků čištění a reakci na nesrovnalosti.
 • Ověřte správu všech dokumentů a plánů v oblasti čištění.

Plánování čistícího programu:

 • Prověřte, zda jsou čisticí operace pravidelně a často naplánovány.
 • Prověřte, zda existují plány pro čištění po haváriích a výjimečných událostech.

Pravidelné čištění:

 • Zkontrolujte, jak často se provádějí úkoly spojené s pravidelným čištěním čistých prostor dle ISO 14644.
 • Ověřte, zda jsou oblasti převlékání a přenosu čištěny alespoň jednou denně.
 • Zkontrolujte postupy a frekvenci čištění pro čisté prostory, mimo jiné i čisticí podložky a lepivé podlahy.

Periodické čištění:

 • Prověřte povrchy, které nejsou pravidelně čištěny.
 • Zkontrolujte plány pro důkladné čištění celého zařízení čistých prostor.

Čištění během a po stavebních nebo údržbářských pracích:

 • Zkontrolujte, zda byly dodrženy postupy čištění během stavebních prací v čistém prostoru dle ISO 14644-1.

Čištění v mimořádných situacích:

 • Ověřte postupy pro rychlou reakci v případě vážné kontaminace.
 • Prověřte dostupnost speciálních nástrojů a materiálů pro řešení mimořádných událostí.
 • Prověřte, zda jsou definovány události, které mohou vyžadovat zvláštní čištění, např. selhání zařízení, nehody nebo biologické nebezpečí v čistém prostoru dle ISO 14644.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt