Přeskočit na obsah
Domů » Recovery Test

Recovery Test

Čisté prostory ISO 14644 – Recovery test

Kontrolní seznam pro auditora

Recovery Test:

 • Ověřte, zda byl recovery test proveden k určení schopnosti čistého prostoru nebo čisté zóny ISO 14644-1 vrátit se k určené úrovni čistoty v konečném čase.
 • Prověřte, že tento test se nedoporučuje pro jednosměrné proudění vzduchu.
 • Zkontrolujte postup pro tento test
 • Zkontrolujte, zda byl vzat v úvahu riziko kontaminace zbytky, pokud je použit umělý aerosol.

Výkon Čistoty při Obnově:

 • Ověřte, zda byl výkon obnovy hodnocen pomocí času obnovy 100:1 nebo 10:1 a/nebo rychlosti obnovy čistoty.
 • Zkontrolujte, že 100:1 test se nedoporučuje pro třídy ISO 8 a 9.

Postup pro Recovery Test:

 • Prověřte výběr měřicích bodů – umístění sondy LSAPC.
 • Zkontrolujte postup testu, včetně následujícího:
  • Nastavení částicového čítače dle pokynů výrobce.
  • Velikost částice použitá v tomto testu by měla být menší než 1 μm.
  • Kontaminace zkoumané oblasti čistého prostoru aerosolem.
  • Zaznamenávání času a koncentrace.
 • Prověřte hodnocení podle času obnovy 10:1 nebo 100:1.
 • Prověřte hodnocení podle rychlosti obnovy.

Přístroje pro Recovery Test:

 • Ověřte, že byly použity vhodné přístroje pro recovery test, včetně aerosolového generátoru, LSAPC, ředícího systému (je-li potřeba) a teploměru.

Zprávy o Testu:

 • Zkontrolujte zda byla zaznamenána následující informace:
  • Typy označení použitého měřicího zařízení a jeho kalibrační stav.
  • Počet a umístění měřicích bodů.
  • Stav obsazenosti.
  • Výsledek měření

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt