Přeskočit na obsah
Domů » Řízení rizik a využívání příležitostí

Řízení rizik a využívání příležitostí

Řízení rizik a využívání příležitostí v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor přikládáme velký význam identifikaci a řízení rizik, stejně jako identifikaci a využívání příležitostí, které se vztahují k naší laboratorní činnosti. Tento proces je zásadní pro zajištění, že náš systém řízení dosahuje zamýšlených výsledků, a pro zvýšení schopnosti dosahovat našich cílů a účelů, v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1.

Přístup k řízení rizik a využívání příležitostí v naší laboratoři zahrnuje:

  1. Zajištění dosažení zamýšlených výsledků systému řízení: Prostřednictvím pečlivého hodnocení rizik a příležitostí se snažíme zajistit, že naše operace jsou efektivní a že systém řízení kvality je schopen splnit očekávání a požadavky našich klientů v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1.
  2. Zvýšení možností dosažení cílů: Identifikací a využíváním příležitostí, které se vynoří během naší laboratorní činnosti, zvyšujeme naše šance na inovace, zlepšení služeb a rozšíření našich laboratorních schopností, což je v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1.
  3. Prevence nežádoucích účinků a omezení potenciálních chyb: Přijímáním opatření k řízení identifikovaných rizik se snažíme minimalizovat nebo eliminovat potenciální nežádoucí účinky na naše laboratorní výsledky a procesy, což je klíčové pro udržení vysoké úrovně spolehlivosti a nestrannosti v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1.
  4. Hodnocení a integrace opatření: Plánujeme a implementujeme opatření týkající se rizik a příležitostí do našeho systému řízení a hodnotíme jejich efektivitu. Tímto způsobem zajišťujeme, že naše akce jsou integrovány do všech aspektů našeho systému řízení a přispívají k jeho neustálému zlepšování v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1.
  5. Proporcionalita akcí k potenciálnímu dopadu: Veškerá opatření, která přijímáme v reakci na rizika a příležitosti, jsou navržena tak, aby byla úměrná jejich potenciálnímu dopadu na platnost výsledků laboratoře, což je zásadní pro zachování vysoké úrovně kvality a integrity našich služeb v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1.

Tento proaktivní přístup k řízení rizik a využívání příležitostí nám umožňuje nejen reagovat na výzvy, ale také předvídat a připravovat se na budoucí vývoj v oblasti analýzy stlačeného vzduchu a monitoringu čistých prostor, čímž posilujeme naši pozici jako laboratoře, která je vedoucí v oblasti kvality a inovací.