Přeskočit na obsah
Domů » Spolupráce s klientem

Spolupráce s klientem

Spolupráce s klientem v Laboratoři pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor

Ve světle našeho závazku k poskytování vysoce kvalitních služeb v oblasti testování čistoty stlačeného vzduchu a validace čistých prostor, je spolupráce s našimi klienty, jak vnitřními, tak externími, zásadní. Tento dokument popisuje, jak je tato spolupráce strukturovaná a řízena, aby bylo zajištěno, že všechny činnosti jsou prováděny transparentně, efektivně a v souladu s nejlepšími dostupnými standardy.

Předkontraktovní fáze

Při přijímání poptávky od klienta provádíme důkladný přezkum, při kterém se zaměřujeme na technickou proveditelnost, kapacitní možnosti a další podmínky pro realizaci testů. Tento proces zahrnuje zvážení metod testování a potvrzení nebo zamítnutí přijetí zakázky na základě našich kapacit a odborných možností. Záznamy z tohoto přezkumu jsou pečlivě vedeny pro budoucí odkaz a transparentnost.

Uzavření smlouvy a komunikace s klientem

Po úvodním přezkumu a přijetí zakázky s klientem uzavíráme smlouvu nebo přijímáme objednávku bez formální smlouvy. V této fázi je důležité písemně dohodnout klíčové aspekty spolupráce, včetně:

  • Metody testování a souhlas s případnými odchylkami od těchto metod.
  • Určení případných subdodavatelů.
  • Pravidla pro podávání reklamací a lhůty pro jejich podání.
  • Ujednání o použití výsledků testů laboratoří.
  • Účast klienta na testech, například při odběru vzorků.
  • Rozhodnutí o sdělení či nesdělení informací o nejistotě měření ve zprávách.
  • Způsob doručení zpráv o testech.

Veškeré změny v smlouvě během její realizace jsou dohodnuty písemně, což zajišťuje, že obě strany mají jasné a konzistentní informace.

Důvěrnost a řešení reklamací

Zajištění důvěrnosti informací a výsledků testů je pro nás prioritou, pokud nejsou dohodnuty jiné podmínky. Vytvořili jsme procedury pro spolupráci s klientem, řešení reklamací a zachování důvěrnosti, které jsou dokumentovány a dostupné pro náš personál, aby byla zajištěna konzistence a transparentnost našeho přístupu.

Tento přístup k spolupráci s klientem zajišťuje, že všechny procesy od předkontraktovní komunikace až po doručení výsledků testů jsou prováděny s nejvyšším důrazem na kvalitu, transparentnost a důvěrnost. Tímto způsobem Laboratoř pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor neustále zvyšuje hodnotu a spokojenost našich klientů.