Přeskočit na obsah
Domů » Zásady a postupy pro odběr vzorků

Zásady a postupy pro odběr vzorků

Zásady a postupy pro odběr vzorků v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor přikládáme velkou důležitost přesnému a efektivnímu odběru vzorků, což je základní krok pro zajištění validity výsledků testování a kalibrace. Naše metody a postupy odběru vzorků jsou v souladu s nejnovějšími standardy a praxemi, včetně norem ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou základem pro naši specializaci na stlačený vzduch a čisté prostory.

Plánování a metodika odběru vzorků

Máme pevně stanovený plán a metodiku odběru vzorků, které zahrnují identifikaci a výběr vzorků nebo míst odběru, jak i přípravu a manipulaci s odebíranými vzorky. Tyto postupy jsou navrženy tak, aby zohledňovaly všechny relevantní faktory ovlivňující validitu následného testování nebo kalibrace. Kde je to možné a relevantní, vycházíme z vhodných statistických metod.

Postupy odběru vzorků

Naše metody odběru vzorků jsou detailně popsány a zahrnují:

  • Kritéria pro výběr vzorků nebo míst odběru.
  • Konkrétní plány odběru, včetně počtu a frekvence odběrů.
  • Postupy pro přípravu a manipulaci s vzorky, aby byl zajištěn jejich správný odběr a aby byly zachovány jejich vlastnosti pro další testování nebo kalibraci.

Dokumentace a záznamy

Pevně dodržujeme pravidla pro dokumentaci a uchovávání záznamů o odběru vzorků, které zahrnují:

  • Referenci na použité metody odběru.
  • Datum a čas odběru.
  • Identifikaci a popis odebíraných vzorků.
  • Identifikaci personálu provádějícího odběr.
  • Použité vybavení a podmínky odběru.
  • Jakékoli odstupňování od plánované metody odběru.

Zpracování a identifikace vzorků

Zavedli jsme striktní procedury pro transport, přijímání, manipulaci a uchovávání vzorků, které zahrnují opatření pro ochranu integrity vzorků a zájmů laboratoře i klientů. Máme také systém pro jednoznačnou identifikaci vzorků, který zabraňuje jakékoli možnosti záměny vzorků, jak fyzicky, tak v dokumentaci.

Kondicionování a uchovávání

Pokud je to nutné, udržujeme vzorky ve specifických podmínkách, které jsou pečlivě monitorovány a dokumentovány, aby byly zachovány jejich vlastnosti pro testování nebo kalibraci.

Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor se zavazuje k dodržování nejvyšších standardů přesnosti a kvality ve všech aspektech své činnosti, včetně odběru vzorků. Díky pečlivému dodržování těchto postupů a standardů ISO 8573-1 a ISO 14644-1 zajistíme, že všechny naše služby splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu a spolehlivost.