Přeskočit na obsah
Domů » Čisté prostory – Zkouška depozice částic

Čisté prostory – Zkouška depozice částic

Čisté prostory ISO 14644 – Zkouška depozice částic

Kontrolní seznam pro auditora

Kontrolní seznam pro auditora týkající se testu usazování částic dle normy ISO 14644-1 pro čisté prostory

 • Všeobecné informace o testu usazování částic v čistých prostorech dle ISO 14644-1:

  • Kontrola postupů a přístrojů pro měření usazování částic v čistém prostoru.
  • Ověření, zda jsou částice, které se usazují z vzduchu na výrobek nebo jiný kritický pracovní povrch, správně velikostně tříděny a počítány.
  • Prověření hlášení dat o míře usazování částic v jednotkách hmotnosti, plochy částic nebo počtu částic na jednotkovou plochu za jednotku času.
 • Postupy pro test usazování částic v čistých prostorech dle ISO 14644-1:

  • Sběr částic na svědčících deskách:
   • Kontrola funkčnosti všech větracích systémů čistých prostor.
   • Identifikace a čištění každé svědčící desky a určení základní koncentrace částic před expozicí.
   • Správné zacházení se svědčícími deskami určenými jako kontroly.
   • Ověření správného převozu svědčících desek na testovací místa.
   • Kontrola správného umístění testovací svědčící desky vedle rizikové plochy.
   • Určení časových intervalů pro expozici svědčících desek.
   • Ověření expozice svědčících desek během provozního stavu.
   • Správné zakrytí a sběr vystavených svědčících desek po expozici.
  • Počítání a velikostní třídění nasbíraných částic:
   • Kontrola metod počítání a velikostního třídění částic na testovacích plochách.
   • Prověření správného počítání a třídění částic na svědčící desce.
   • Kontrola správného výpočtu míry usazování částic (PDR) a zaznamenání průměrné hodnoty PDR pro každou lokalitu.
 • Přístroje pro test usazování částic v čistých prostorech dle ISO 14644-1:

  • Kontrola typů přístrojů použitých pro počítání a velikostní třídění částic.
  • Ověření kalibrace použitého přístroje.
 • Určení doby odběru vzorků a plochy:

  • Kontrola, zda hodnota A ⨯ T splňuje doporučenou hodnotu pro největší částici zájmu.
 • Zprávy o testech:

  • Kontrola, zda zprávy obsahují následující informace:
   • Typ testů a měření, měřicí podmínky a stavy obsazenosti.
   • Typy a kalibrace použitých měřicích přístrojů.
   • Lokality měřicích bodů.
   • Výsledky měření v čistých prostorech dle ISO 14644-1.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt