Přeskočit na obsah
Domů » Čisté prostory – zkouška rozdílu tlaků vzduchu

Čisté prostory – zkouška rozdílu tlaků vzduchu

Čisté prostory – zkouška rozdílu tlaků vzduchu

Kontrolní seznam pro auditora

Účel testu tlakového rozdílu vzduchu:

 • Ověřte, zda systém pohybu vzduchu v čistém prostoru ISO 14644-1 splňuje schopnost udržovat specifikovaný tlakový rozdíl mezi čistým prostorem a jeho okolím.
 • Ověřte schopnost celé instalace ISO 14644-1 udržovat specifikovaný tlakový rozdíl mezi čistým prostorem a jeho okolím, a mezi samostatnými čistými prostory a čistými zónami v rámci instalace.
 • Určte, zda byl test tlakového rozdílu vzduchu proveden v rámci rutinního monitorovacího programu dle ISO 14644-2.

Postup testu tlakového rozdílu vzduchu:

 • Před zahájením měření tlakového rozdílu mezi místnostmi ověřte:
  • Definované hodnoty a přijatelný rozsah tlakového rozdílu mezi místnostmi dle ISO 14644-1.
  • Dodržení specifikací dodávky vzduchu a vyvážení dodávky vzduchového zpracování.
  • Uzavření komponent čistého prostoru, které by mohly ovlivnit tlakový rozdíl mezi místnostmi, např. dveře, okna, průchody atd. Stálé otvory by měly zůstat otevřené během testu.
  • Stabilizaci podmínek provozu systému manipulace s vzduchem.
  • Provoz extrakčních systémů dle dohody a specifikace.
 • Měřte tlakové rozdíly mezi jednotlivými čistými prostory, čistými zónami a připojenými sousedními místnostmi dle ISO 14644-1.
 • Zajistěte, aby byl zahrnut tlakový rozdíl mezi klasifikovanou místností a neklasifikovaným okolním prostředím.
 • Zohledněte možné chyby měření, např.:
  • Instalaci stálých měřicích bodů.
  • Vyhněte se měření v čistých prostorách a čistých zónách blízko vstupů dodávky vzduchu, výstupů návratového vzduchu, zařízení pro pohyb vzduchu, dveří a dalších míst s vysokou rychlostí vzduchu, která by mohla ovlivnit lokální tlak v měřicím bodě.
  • Pokud je změřený tlakový rozdíl nižší než dohodnutá hodnota, ověřte směr toku mezi místnostmi vizualizačními metodami toku.

Zařízení pro test tlakového rozdílu vzduchu:

 • Ověřte, zda máte k dispozici vhodnou aparaturu pro test, např. elektronický mikromanometr, nakloněný manometr nebo mechanický diferenciální tlakový měřič dle ISO 14644.
 • Zajistěte, aby aparatura měla platný kalibrační certifikát.

Testovací zprávy:

 • Dojednejte s dodavatelem následující informace a záznamy dle ISO 14644-1:
  • Typ testů a měření a podmínky měření.
  • Typová označení každého měřicího zařízení a použitého zařízení a jeho kalibrační stav.
  • Čistotní třídy považovaných místností.
  • Umístění měřicích bodů, případně umístění referenčního bodu.
  • Stav obsazenosti.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt