Přeskočit na obsah
Domů » Kontrola netěsnosti čistých prostor podle ISO 14644

Kontrola netěsnosti čistých prostor podle ISO 14644

Čisté prostory ISO 14644 – Kontrola netěsnosti čistých prostor podle ISO 14644

Kontrolní seznam pro auditora

Všeobecně

 • Potvrzení, že test byl proveden k určení pronikání kontaminovaného vzduchu do čistých zón z okolních nekontrolovaných oblastí.
 • Ověření, zda byly kontrolovány netěsnosti v tlakových stropních systémech podle ISO 14644-1.

Postupy pro kontrolu netěsnosti Metoda s využitím LSAPC (detektor částic na bázi rozptylu světla)

 • Zjištění koncentrace částic mimo čistou místnost v blízkosti povrchu nebo dveří, které mají být hodnoceny.
 • Potvrzení, že tato koncentrace je vyšší než koncentrace v čistém prostoru o faktor 103 a dosahuje alespoň hodnoty (3,5 ⨯ 106) částic/m3.
 • Kontrola těsnosti spojů, trhlin nebo průchodů ve vzdálenosti max. 5 cm od místa kontroly rychlostí skenování cca 5 cm/s podle standardu ISO 14644.
 • Zaznamenání a hlášení všech hodnot větších než 10−2-krát měřená koncentrace vnějších aerosolových částic.

Metoda s využitím aerosolového fotometru

 • Generování aerosolu mimo čistou místnost nebo zařízení v souladu s normou ISO 14644-1 v koncentraci, která způsobí překročení 0,1 % na fotometru.
 • Zjištění hodnot větších než 0,01 % označuje netěsnost.
 • Kontrola těsnosti spojů, trhlin nebo švů ve vzdálenosti max. 5 cm od místa kontroly rychlostí skenování cca 5 cm/s.
 • Měření koncentrace u otevřených dveří ve vzdálenosti 0,3 m až 1 m od otevřených dveří.
 • Zaznamenání a hlášení všech hodnot větších než 0,01 % stupnice fotometru.

Zařízení pro kontrolu netěsnosti čistých prostor

 • Ověření použití uměle generovaného aerosolového zdroje dle ISO 14644 s platným kalibračním certifikátem.
 • Ověření použití LSAPC (nebo fotometru) s platným kalibračním certifikátem a schopností detekce částic o velikosti 0,5 μm nebo menších.

Zprávy o testech

 • Kontrola typových označení použitého měřicího zařízení a jeho kalibračního stavu v souladu s normou ISO 14644-1.
 • Ověření techniky sběru dat.
 • Kontrola míst měření.
 • Kontrola stavu obsazenosti.
 • Kontrola výsledků měření čistých prostor.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Odkazy
Pracovní doba
Kontakt