Přeskočit na obsah
Domů » Dokumentační standardy v souladu s osvědčenými postupy

Dokumentační standardy v souladu s osvědčenými postupy

Dokumentační praxe v souladu s normami ISO 14644-1 a ISO 8573-1

V rámci naší laboratoře důsledně dodržujeme dokumentační praxe, které jsou v souladu s mezinárodními standardy. Zapisování všech dat se odvíjí paralelně s prováděním měřicích a jiných operativních činností, což zahrnuje okamžité zaznamenávání surových dat z částicových počítačů po každém měření, jak vyžaduje ISO 14644-1.

Manuální vstupy dat jsou prováděny s nejvyšší pečlivostí, aby byly v souladu s ISO 8573-1 a ISO 14644-1 – zajišťujeme, že záznamy jsou jasné, čitelné a permanentní. Jakékoliv změny v záznamech jsou vždy zaznamenány v souladu s požadavky ISO 14644-1 a ISO 8573-1, včetně podpisu a data, přičemž původní informace zůstávají čitelné a je vždy uveden důvod změny.

Při raportování výsledků se naše laboratoř řídí následující strukturou:

  • Identifikační údaje osoby provádějící měření
  • Datum měření
  • Odkaz na aplikovanou normu ISO 14644-1 nebo ISO 8573-1 a jejich specifickou verzi
  • Identifikace měřeného čistého prostoru nebo zóny
  • Popis míst odběru vzorků s odkazem na doporučený rozmístění podle ISO 14644-1 a ISO 8573-1
  • Předpokládaná třída čistoty prostoru v souladu s ISO 14644-1 pro daný stav
  • Zvláštní podmínky během měření a jakékoli odchylky
  • Koncentrace částic pro různé lokality
  • Kopie kalibračního certifikátu měřicího zařízení, podle ISO 8573-1

Naše procesy a postupy zaručují, že všechny záznamy jsou vedeny transparentně a jsou ve shodě s požadavky ISO 14644-1 a ISO 8573-1, což umožňuje vysoce kvalitní a auditovatelné dokumentování, nezbytné pro udržení našich vysokých standardů kvality a čistoty.