Přeskočit na obsah
Domů » Implementace požadavků na prostor a environmentální podmínky podle ISO 17025 v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Implementace požadavků na prostor a environmentální podmínky podle ISO 17025 v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Implementace požadavků na prostor a environmentální podmínky podle ISO 17025 v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor.

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor jsme si vědomi, že kvalita a spolehlivost našich výsledků zkoušení závisí nejen na odbornosti našeho personálu a přesnosti používaných přístrojů, ale i na prostředí, ve kterém se tyto zkoušky provádějí. Naše laboratoř se proto řídí přísnými standardy a požadavky na prostor a environmentální podmínky, jak jsou definovány v mezinárodní normě ISO/IEC 17025, která je základem pro systém řízení kvality v naší laboratoři.

Pro zajištění vhodných podmínek pro naši laboratorní činnost a eliminaci negativního vlivu na platnost výsledků zkoušení pečlivě monitorujeme, kontrolujeme a zaznamenáváme environmentální podmínky, jako jsou mikrobiologické kontaminace, prach, elektromagnetické rušení, radiace, vlhkost, elektrické napájení, teplota, hluk a vibrace. K tomuto účelu jsme zavedli komplexní systém environmentálního monitoringu, který zahrnuje pravidelné kontroly a záznamy, aby bylo zajištěno, že všechny tyto faktory zůstávají v rámci specifikací, metod nebo procedur relevantních pro naši laboratorní činnost.

Dokumentace požadavků na prostor a environmentální podmínky je pečlivě vypracována a aktualizována, což nám umožňuje udržet vysokou úroveň kontroly a prevence proti jakékoli potenciální kontaminaci nebo rušení. To zahrnuje i efektivní oddělení různých laboratorních činností, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat.

V případě, že provádíme laboratorní činnost mimo naše stálé prostory, například v terénu nebo ve speciálně adaptovaných prostorách, zavazujeme se k dodržování stejných vysokých standardů. Zajišťujeme, aby byly splněny všechny relevantní požadavky týkající se prostoru a environmentálních podmínek, a to i v těchto méně kontrolovaných prostředích.

Zvláštní pozornost je věnována standardům ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou klíčové pro naše specializované oblasti zkoušení stlačeného vzduchu a čistoty prostor. ISO 8573-1 definuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu, zatímco ISO 14644-1 se zaměřuje na klasifikaci čistoty vzduchu v čistých prostorách. Tyto normy nám umožňují definovat a udržovat přísné kontroly nad kvalitou vzduchu a čistotou prostředí, což je zásadní pro zajištění spolehlivosti našich výsledků zkoušení.

Naše laboratoř nepřetržitě sleduje vývoj v oblasti normativů a nejlepších praktik pro řízení prostor a environmentálních podmínek, aby bylo možné pružně reagovat na nové výzvy a zajištění nejvyšší možné úrovně kvality a spolehlivosti našich služeb.