Přeskočit na obsah
Domů » Požadavky na pracovníky

Požadavky na pracovníky

V „Komplexní laboratoři vzduchu“ si klade za cíl zajistit, že má k dispozici potřebné zdroje včetně personálu, prostor, vybavení, systémů a podpůrných služeb pro řízení a provádění laboratorní činnosti. Toto je základem pro dosažení a udržení vysoké úrovně kvality a spolehlivosti našich služeb, včetně těch, které spadají pod normu ISO 17025 a ISO 8573-1 pro zkoušení stlačeného vzduchu.

Personál a jeho kompetence

Vědomi si významu lidského faktoru v laboratorním prostředí, klade naše laboratoř důraz na bezstrannost, kompetenci a soulad s naším systémem řízení kvality ze strany všeho našeho personálu, ať už interního či externího. Zajištění, že každý člen týmu je plně kompetentní a schopen náležitě přispívat k laboratorní činnosti, je pro nás prioritou.

Pro každou roli či funkci, která má vliv na výsledky našich laboratorních testů, včetně těch podle ISO 17025 a ISO 8573-1, jsou definovány a dokumentovány kompetenční požadavky. Tyto požadavky zahrnují vzdělání, kvalifikace, školení, technické znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné pro efektivní výkon práce.

Naše laboratoř se zavazuje k poskytování pravidelného školení a rozvoje kompetencí našeho personálu, aby byly splněny všechny požadavky na kvalitu a spolehlivost testů stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1. Zahrnuje to identifikaci a plnění kompetenčních potřeb, výběr personálu, jeho školení, dohled, oprávnění k provádění specifických úkolů a monitorování jejich kompetencí.

Zvláštní důraz je kladen na oprávnění personálu k provádění klíčových laboratorních činností, jako jsou vývoj, modifikace, ověřování a validace metod, analýza výsledků, včetně stanovení shody, poskytování názorů a interpretací, a zpracování, přezkum a autorizace výsledků. Tímto způsobem zajišťujeme, že všechny aspekty našich služeb jsou prováděny s nejvyšší mírou odbornosti a přesnosti, v souladu s normou ISO 8573-1.

Vedení naší laboratoře aktivně komunikuje s naším personálem jejich povinnosti, odpovědnosti a pravomoci, čímž podporuje kulturu kvality a bezpečnosti, která je základem pro úspěšné splnění požadavků našich klientů a normy ISO 8573-1.