Přeskočit na obsah
Domů » Kapilární průtokové ředicí přístroje

Kapilární průtokové ředicí přístroje

Kapilární průtokové ředicí přístroje

Kapilární průtokové ředicí přístroje představují jednu z nejpokročilejších technologií pro zajištění přesného a konzistentního ředění částicových vzorků. Vývoj takových systémů byl motivován potřebou provádět přesná měření v prostředích s vysokými koncentracemi částic, jako jsou průmyslové aplikace. Mimo jiné se používá ředění vzorků vzduchu:
– při měření obsahu částic ve stlačeném vzduchu při klasifikaci stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1,
– při měření doby regenerace místností při kvalifikaci čistých prostor.

Jak kapilární průtokové ředicí přístroje optimalizují ředění:

  1. Konstrukce kapiláry a filtrace: Kapilární trubice jsou navrženy tak, aby umožnily optimální průtok vzorkovaného vzduchu. Díky tomu je koncentrace částic ve vzorku udržována konstantní. Filtrování vzduchu pomocí filtra HEPA zajišťuje, že tento proud vzduchu je téměř zcela zbaven částic.

  2. Izokinetické odběry: Konstrukce zajišťuje, že rychlost vzduchu v kapiláře je stejná jako rychlost vzduchu v okolním prostředí, což zaručuje, že částice nejsou selektivně zachycovány nebo propuštěny během ředění. To je klíčové pro zachování reprezentativního vzorku.

  3. Chemická konzistence: Vzhledem k tomu, že ředicí vzduch pochází z procesního vzduchu, chemická kompozice vzduchu zůstává stejná. Toto je zásadní pro aplikace, kde chemický rozbor vzduchu může ovlivnit výsledky.

  4. Uzavřený systém: Výhodou uzavřeného systému je, že minimalizuje riziko kontaminace okolního prostředí. To je důležité v průmyslových a výzkumných aplikacích, kde je kontaminace okolního prostředí nepřijatelná.

Kontrola výkonu a kalibrace:

Přesnost ředicího přístroje je klíčová pro zajištění věrohodnosti měření částic. Toto měření by mělo být prováděno pravidelně. Kalibrační postupy by měly zahrnovat porovnání výsledků měření s ředidlem a bez něj, stejně jako validaci ředicího poměru. Mimo jiné se používá ředění vzorků vzduchu:
– při měření obsahu částic ve stlačeném vzduchu při klasifikaci stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1,
– při měření doby regenerace místností při kvalifikaci čistých prostor.

V dnešní době, kdy je stále větší důraz kladen na kontrolu kvality vzduchu a monitorování průmyslových emisí, jsou kapilární průtokové ředicí přístroje neocenitelným nástrojem pro odborníky v oblasti monitoringu a analýzy částic. Jejich schopnost poskytnout přesné a konzistentní výsledky v náročných prostředích je klíčová pro zajištění spolehlivosti dat a chránění zdraví a životního prostředí.

www.kvalifikace-validace.cz 
Všechna práva vyhrazena.

Pracovní doba
Kontakt