Přeskočit na obsah
Domů » Postup při práci neodpovídající požadavkům

Postup při práci neodpovídající požadavkům

Postup při práci neodpovídající požadavkům v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor je nezbytné, aby všechny naše činnosti a výstupy laboratorní práce byly v souladu s našimi interními postupy a požadavky dohodnutými s klienty. Normy ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou základem pro naše operace, kladou důraz na přesnost, spolehlivost a kvalitu. V případě, že nějaký aspekt naší laboratorní činnosti neodpovídá těmto kritériím, máme zavedený specifický postup pro řešení těchto situací.

Tento postup zahrnuje následující klíčové kroky:

  • Určení odpovědnosti a pravomocí pro řízení práce, která neodpovídá požadavkům, což zajišťuje, že každý případ je správně a efektivně řešen.
  • Podejímání akcí v závislosti na stanovené úrovni rizika, včetně možnosti zastavení nebo opakování práce a stahování zpráv, pokud je to nezbytné.
  • Hodnocení významu nesouladu, včetně analýzy jeho dopadu na předchozí výsledky, což nám umožňuje pochopit rozsah problému a přijmout vhodná opatření.
  • Rozhodování o možnosti přijetí práce, která neodpovídá požadavkům, zahrnující pečlivé zvážení všech faktorů a možných důsledků.
  • Informování klienta v případě, že je to nutné, a stahování práce, pokud došlo k nesouladu, který by mohl ovlivnit klienta nebo konečné výsledky.
  • Stanovení odpovědnosti za schválení opětovného zahájení práce, zajišťující, že veškeré potřebné kroky k nápravě byly provedeny a problém byl účinně vyřešen.

Pokud hodnocení ukáže, že práce neodpovídající požadavkům by se mohla opakovat, nebo existují pochybnosti o souladu našich činností s vlastním systémem řízení, jsou zavedena nápravná opatření. Tato opatření jsou navržena tak, aby řešila kořenové příčiny problémů a zabránila jejich opětovnému výskytu, čímž se zvyšuje kvalita a spolehlivost našich služeb v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1.

Tento postup je klíčovým prvkem našeho systému řízení kvality a demonstruje naše odhodlání nejen řešit problémy, když se objeví, ale také neustále zlepšovat naše procesy a služby.