Přeskočit na obsah
Domů » Zásady předkládání prohlášení o shodě

Zásady předkládání prohlášení o shodě

Zásady předkládání prohlášení o shodě v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a Laboratoři čistých prostor jsme si vědomi důležitosti předkládání prohlášení o shodě s normami, specifikacemi nebo požadavky, které jsou základem našich laboratorních testů a analýz. V souladu s normou EN ISO/IEC 17025:2017 dodržujeme přísné postupy pro dokumentaci a prezentaci těchto prohlášení, aby byla zajištěna jejich správnost, přesnost a spolehlivost.

Při předkládání prohlášení o shodě se pečlivě zaměřujeme na dokumentaci zásady rozhodování, kterou jsme přijali. Tento proces zahrnuje pečlivé zvážení úrovně rizika spojeného s přijatou zásadou rozhodování, včetně možnosti chybné akceptace a chybného odmítnutí, jakož i statistických předpokladů. Je zásadní, aby tato zásada byla založena na pevných a objektivních kritériích, které minimalizují jakékoli riziko nesprávné interpretace výsledků nebo nesprávného rozhodování.

V případě, že zásada rozhodování je předepsána klientem, regulačními požadavky nebo normativními dokumenty, dále nevyžadujeme posouzení úrovně rizika. To nám umožňuje přizpůsobit naše postupy specifickým požadavkům našich klientů nebo oborovým standardům, zatímco zůstáváme v souladu s nejlepšími praxemi a zajišťujeme vysokou úroveň kvality našich služeb.

Prohlášení o shodě vydávaná naší laboratoří jsou navržena tak, aby jasně identifikovala:

  • Které výsledky se týká prohlášení o shodě.
  • Které specifikace, normy nebo jejich části byly splněny a které ne.
  • Použitou zásadu rozhodování, pokud není tato zásada již jasně stanovena ve specifikaci nebo normě, které se prohlášení týká.

Tento přístup zajišťuje, že všechna prohlášení o shodě poskytovaná našimi klienty jsou podložená, transparentní a poskytují jasné a jednoznačné informace o splnění nebo nesplnění specifikovaných požadavků. Důraz klade na přesnost a objektivitu je klíčový pro udržení důvěry našich klientů a reputace naší laboratoře jako spolehlivého poskytovatele testovacích a kalibračních služeb.

Implementací těchto postupů a dodržováním normy EN ISO/IEC 17025:2017, Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor demonstruje své odhodlání k poskytování služeb nejvyšší kvality, zatímco zajišťuje, že prohlášení o shodě jsou vydávána s nejvyšší mírou odpovědnosti a integrity.