Přeskočit na obsah
Domů » Zajištění spójnosti měření v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Zajištění spójnosti měření v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Zajištění spójnosti měření v Laboratoři stlačeného vzduchu ISO 8573-1 a čistých prostor ISO 14644-1 dle ISO 17025

Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor si klade za cíl udržet nejvyšší standardy spolehlivosti a přesnosti výsledků měření, což je základem pro důvěru našich klientů v naše služby. Jedním z klíčových aspektů dosažení tohoto cíle je zajištění spójnosti měření, které vyžaduje ustanovení a udržování dokumentovaného, nepřerušovaného řetězce kalibrací. Každá kalibrace přispívá k celkové nejistotě měření a umožňuje vazbu výsledků měření na příslušný referenční standard.

Pro zajištění, že výsledky měření jsou spolehlivě spojeny s Mezinárodním systémem jednotek (SI), naše laboratoř uplatňuje následující metody:

  • Kalibrace prováděné kompetentním laboratořem, které splňuje požadavky normy ISO/IEC 17025 a je tak považováno za kompetentní. Toto zajišťuje, že naše měřicí vybavení je přesně a správně kalibrováno v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.
  • Použití certifikovaných referenčních materiálů s certyfikovanými hodnotami, které mají prokázanou spójnost měření s SI, dodávaných kompetentním výrobcem splňujícím požadavky ISO 17034. Tímto způsobem jsou naše měření přímo propojena s mezinárodně uznávanými měřítky.
  • Přímá realizace jednotek SI potvrzená porovnáním, přímým nebo nepřímým, s národními nebo mezinárodními standardy, což nám umožňuje udržet naše měření v přímé shodě s globálně uznávanými definicemi jednotek.

V případech, kdy technické omezení neumožňuje přímou spójnost s jednotkami SI, naše laboratoř prokazuje spójnost měření s vhodným referenčním standardem, například:

  • Používání certifikovaných referenčních materiálů od kompetentních výrobců, které poskytují spolehlivý základ pro naše měření.
  • Využívání referenčních měřicích procedur, specifických metod nebo dohodnutých standardů, které jsou detailně popsány a akceptovány jako poskytující užitečné výsledky měření pro jejich zamýšlené použití a které jsou potvrzeny příslušným porovnáním.

Zajištění spójnosti měření je pro nás prioritou, protože přesnost a spolehlivost měření přímo ovlivňují kvalitu a platnost výsledků poskytovaných našim klientům. Všechny tyto kroky jsou prováděny s nejvyšší pečlivostí a odborností, aby byla zaručena vysoká úroveň kvality a spolehlivosti našich měřicích a testovacích služeb.