Přeskočit na obsah
Domů » Postupy přezkumu dotazů

Postupy přezkumu dotazů

Implementace požadavků na spolupráci s klienty a využívání zdrojů v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor je kladen velký důraz na komunikaci s klienty a efektivní využívání interních i externích zdrojů k zajištění kvality a přesnosti výsledků. Naše postupy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou klíčové pro naše obory činnosti, a zároveň splňovaly všechny požadavky stanovené v ISO 17025 týkající se spolupráce s klienty a správy zdrojů.

Zajištění dostatečných zdrojů a kompetencí

Laboratoř má k dispozici potřebné zdroje a kompetence pro plnění požadavků klientů. V případě, že z interních důvodů nebo kvůli neočekávaným situacím nemůžeme určité aktivity provést sami, spoléháme na pečlivě vybrané externí dodavatele.

Výběr vhodných metod a procedur

Prioritizujeme výběr metod a procedur, které nejlépe vyhovují požadavkům našich klientů, zatímco zároveň zajišťujeme, že jsou v souladu s nejnovějšími standardy a praxemi v oboru. V případě, že metoda požadovaná klientem je považována za nevhodnou nebo zastaralou, aktivně s klientem komunikujeme, abychom našli nejlepší možné řešení.

Transparentnost a komunikace s klientem

Jasná a otevřená komunikace s klienty je základem našeho přístupu. Informujeme je o všech aspektech práce, včetně jakýchkoli odchylek od původních dohod nebo změn v metodách a procedurách. Klienti jsou také informováni o možných odchylkách od smlouvy a o jakýchkoli změnách, které nastanou po zahájení práce. Všechny tyto informace jsou pečlivě dokumentovány a uchovány v záznamech.

Spolupráce s klientem

Naše laboratoř spolupracuje s klienty nejen při definování jejich požadavků, ale i během celého procesu testování. To zahrnuje poskytování přístupu do relevantních oblastí laboratoře pro pozorování testovacích procedur a přípravu, balení a expedici vzorků. Tato úroveň spolupráce umožňuje nejen lepší porozumění potřebám klienta, ale také zvyšuje transparentnost a důvěru v procesy laboratoře.

Uchovávání záznamů

Uchovávání přesných a detailních záznamů o revizích, komunikaci s klientem a veškerých změnách v průběhu spolupráce je nezbytné pro zachování vysoké úrovně transparentnosti a pro splnění požadavků ISO. Tyto záznamy nejenže slouží jako důkaz o dodržování procesů a dohod, ale také jako cenný zdroj pro kontinuální zlepšování našich služeb.

Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor se zavazuje k dodržování nejvyšších standardů kvality a etiky v každém aspektu naší činnosti, od komunikace s klienty až po využívání zdrojů a výběr metod. Díky pečlivému dodržování těchto zásad a standardů ISO 8573-1 a ISO 14644-1 zajišťujeme, že všechny naše služby jsou na nejvyšší možné úrovni kvality a spolehlivosti.