Přeskočit na obsah
Domů » Zásady a postupy pro produkty a služby

Zásady a postupy pro produkty a služby

Zásady a postupy pro produkty a služby získávané od externích dodavatelů v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor si klade za cíl zajištění nejvyšší možné kvality a spolehlivosti svých laboratorních činností, což zahrnuje i pečlivý výběr a používání produktů a služeb získávaných od externích dodavatelů. Tato zásada je zásadní pro udržení standardů kvality v souladu s normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1, které jsou klíčové pro naše specializované služby v oblasti zkoušení stlačeného vzduchu a čistoty prostor.

Proces výběru a hodnocení produktů a služeb zahrnuje několik kritických kroků, které zajistí, že všechny produkty a služby používané v naší laboratoři nebo poskytované našim klientům splňují přísné požadavky na kvalitu a jsou v souladu s relevantními normami a specifikacemi. Tyto kroky zahrnují:

  1. Stanovení a přezkum požadavků laboratoře – Laboratoř definuje specifické požadavky na produkty a služby, které jsou nezbytné pro její operace, včetně kalibrace, vzorování, testování, údržby zařízení a poskytování referenčních materiálů. Všechny tyto požadavky jsou pečlivě přezkoumány s ohledem na normy ISO 8573-1 a ISO 14644-1, aby bylo zajištěno, že produkty a služby přispívají k dosažení a udržení požadovaných úrovní čistoty vzduchu a prostor.
  2. Výběr a hodnocení externích dodavatelů – Dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni na základě jejich schopnosti splnit naše specifické požadavky a normy. Kritéria pro výběr zahrnují kvalitu produktů a služeb, důvěryhodnost dodavatele, kompetence a kvalifikace personálu, jakož i schopnost dodavatele dodržovat normy ISO 8573-1 a ISO 14644-1.
  3. Monitorování výkonu a reevaluace dodavatelů – Výkon externích dodavatelů je pravidelně monitorován a hodnocen, aby se zajistilo, že jejich produkty a služby nadále splňují naše kvalitativní standardy a požadavky. Tento proces zahrnuje sledování spolehlivosti, kvality a konzistence dodávaných produktů a služeb.
  4. Komunikace s externími dodavateli – Laboratoř jasně komunikuje své požadavky a očekávání dodavatelům, včetně specifikací produktů a služeb, kritérií přijetí a požadavků na kompetence a kvalifikace personálu. Tato komunikace zahrnuje také dohody o provádění inspekcí, testů nebo auditů na místě u dodavatele, pokud je to vhodné.

Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor udržuje pečlivé záznamy o všech krocích procesu výběru a hodnocení dodavatelů, včetně dokumentace požadavků, hodnocení a monitorování výkonu. Tímto způsobem laboratoř zajistí, že všechny produkty a služby získávané od externích dodavatelů jsou v souladu s nejvyššími standardy kvality a spolehlivosti, jak jsou definovány normami ISO 8573-1 a ISO 14644-1, a přispívají tak k dosažení vynikajících výsledků v našich laboratorních činnostech.