Přeskočit na obsah
Domů » Systém řízení kvality

Systém řízení kvality

Systém řízení kvality v Laboratoři pro testování čistoty stlačeného vzduchu a validaci čistých prostor

Systém řízení kvality naší laboratoře je navržen tak, aby odpovídal jak rozsahu, tak i typu prováděných testů a analýz, v souladu s mezinárodními normami ISO 17025, ISO 8573-1 a ISO 14644-1. Tento systém je zásadní pro zajištění nejvyšší možné úrovně přesnosti a spolehlivosti našich služeb.

Dokumentace systému řízení kvality

Náš systém řízení kvality je pečlivě dokumentován v Kniha kvality, která zahrnuje všechny procedury systému kvality a doprovodnou dokumentaci, jako jsou instrukce a formuláře. Kniha kvality slouží jako základní dokument, který umožňuje všem členům našeho týmu porozumět a řádně uplatňovat naše postupy řízení kvality.

Správa dokumentů

Zavedli jsme pevnou proceduru pro správu dokumentů, která zahrnuje jak interně vytvořené, tak i dokumenty získané z externích zdrojů, včetně norem a předpisů. Všechny formuláře a dokumenty jsou jasně označeny identifikátorem a verzí, což zajišťuje jejich správné sledování a aktualizace.

Odpovědnost za systém řízení kvality

Naše vedení, zejména kvalitní manažer, nese plnou odpovědnost za systém řízení kvality a za správu dokumentace systému. Jsme přesvědčeni, že efektivní správa a pravidelné aktualizace našeho systému řízení kvality jsou zásadní pro udržení nejvyšších standardů služeb.

Možnost udělení výjimek

V určitých případech dovolujeme udělení výjimek od naší dokumentované politiky kvality, včetně procedur systému kvality a metod testování, pokud to neovlivní věrohodnost a přesnost výsledků. Všechny takové výjimky jsou pečlivě zdokumentovány a schváleny vedením, s jasným vysvětlením důvodů a okolností jejich udělení.

Audit a přezkum systému kvality

Pro zajištění neustálého zlepšování a dodržování našich závazků v oblasti kvality provádíme pravidelné interní audity a přezkumy řízení. Tyto aktivity nám umožňují identifikovat a řešit potenciální problémy v našem systému řízení kvality, stejně jako příležitosti pro další zlepšení.

Procedury pro řízení kvality

Naše laboratoř má zavedené postupy pro interní audity, přezkumy řízení, korektivní a preventivní opatření a pro řešení neshod s požadavky na testování. Tyto procedury jsou navrženy tak, aby odpovídaly na základní otázky týkající se toho, kdo, co, jak, kdy, kde a proč by měla být konkrétní činnost prováděna, a jaké nástroje by měly být použity. Tímto způsobem zajistíme, že všechny naše činnosti jsou prováděny s nejvyšší možnou úrovní kvality a efektivity.

V souladu s ISO 17025, ISO 8573-1 a ISO 14644-1, naše laboratoř uplatňuje přístup založený na nejlepších dostupných technologiích a metodách. Tímto způsobem garantujeme, že naše služby jsou nejen spolehlivé a přesné, ale také plně odpovídají mezinárodním standardům a očekáváním našich klientů.