Přeskočit na obsah
Domů » Postupy pro ověřování platnosti výsledků

Postupy pro ověřování platnosti výsledků

Postupy pro ověřování platnosti výsledků v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor je ověřování platnosti výsledků nezbytné pro zachování nejvyšší úrovně kvality a přesnosti našich služeb. Postupy, které jsme zavedli pro monitorování a ověřování platnosti výsledků, jsou v souladu s nejlepšími praxemi a standardy, včetně ISO 8573-1 a ISO 14644-1, což zajišťuje, že naše služby neustále splňují a překračují očekávání klientů.

Monitorování platnosti výsledků

Naše laboratoř má zavedené komplexní postupy pro monitorování platnosti výsledků, které zahrnují:

  1. Použití referenčních materiálů nebo kontrolních materiálů pro kvalitu: Tyto materiály nám umožňují ověřit přesnost a spolehlivost našich měření a analýz.
  2. Využití alternativního vybavení, které bylo kalibrováno: Tímto způsobem zajistíme konzistenci měření mezi různými kusy vybavení.
  3. Pravidelné kontroly výkonu měřicího a testovacího vybavení: Tyto kontroly zajišťují, že veškeré vybavení pracuje v rámci specifikací a je schopné poskytovat přesné výsledky.
  4. Použití kontrolních vzorů s kontrolními kartami: Když je to vhodné, používáme tyto metody pro sledování a udržení kvality procesů.
  5. Opakování testů nebo kalibrací: Tím ověřujeme konzistenci výsledků a přesnost metod.
  6. Korelace výsledků pro různé vlastnosti testovaných objektů: Tato analýza nám pomáhá identifikovat jakékoli nesrovnalosti nebo anomálie v datech.
  7. Průběžné hodnocení a porovnávání výsledků: Tato interní porovnání zajišťují, že naše výsledky jsou konzistentní a spolehlivé.

Mezilaboratorní porovnání a studie proficiency

Laboratoř se aktivně účastní mezilaboratorních porovnání a studií proficiency, což nám umožňuje porovnat naše výsledky s výsledky jiných laboratoří a zajistit tak jejich platnost a spolehlivost. Tyto aktivity jsou v souladu s ISO/IEC 17043 a představují zásadní prvek našeho systému řízení kvality.

Analýza dat z monitorování

Data získaná z monitorování jsou pečlivě analyzována a využívána k neustálé kontrole a zlepšování našich laboratorních procesů. Pokud analýza odhalí překročení předem stanovených kritérií, okamžitě zavádíme nápravná opatření, aby byla zajištěna správnost všech výsledků zpracovaných v naší laboratoři.