Přeskočit na obsah
Domů » Výzkumné zprávy

Výzkumné zprávy

Implementace požadavků normy EN ISO/IEC 17025:2017 v Laboratoři stlačeného vzduchu a čistých prostor

V Laboratoři stlačeného vzduchu ISO 8573-1 a laboratori čistých prostor ISO 14644-1 kládeme velký důraz na dodržování nejvyšších standardů kvality a přesnosti ve všech našich laboratorních procesech. To zahrnuje i proces raportování výsledků, který je zásadním prvkem systému řízení kvality podle normy EN ISO/IEC 17025:2017.

Zajištění, že všechny výsledky jsou před vydáním pečlivě přezkoumány a autorizovány, je klíčové pro udržení integrity a důvěryhodnosti našeho laboratorního provozu. V naší laboratoři se věnujeme detailnímu procesu hodnocení výsledků, který zahrnuje kontrolu správnosti a přesnosti dat, jakož i jejich srozumitelné, jasné a objektivní prezentace. To znamená, že všechny raporty – ať už se jedná o zprávy z testování, kalibrační certifikáty nebo zprávy o vzorkování – jsou sestavovány tak, aby byly v souladu s požadavky klienta a obsahovaly všechny nezbytné informace pro interpretaci výsledků. Kromě toho jsou veškeré vydávané zprávy pečlivě archivovány jako technické záznamy, což zajišťuje možnost jejich dohledání a revize.

Při sestavování každého raportu dbáme na to, aby obsahoval veškeré klíčové informace, které norma EN ISO/IEC 17025:2017 specifikuje. To zahrnuje nejen základní údaje, jako je název a adresa naší laboratoře, místo provedení testů, identifikaci a popis testovaného objektu, ale také podrobné informace o metodě testování, datumy přijetí a provedení testu, stejně jako o datumu vydání zprávy. Zvláštní pozornost věnujeme také odhalování jakýchkoli úprav, odchylek nebo omezení použité metody, což je zásadní pro správnou interpretaci výsledků.

Laboratoř také přebírá plnou odpovědnost za veškeré informace uvedené v raportu, s výjimkou údajů poskytnutých klientem. Tyto informace jsou vždy jasně identifikovány a pokud mají potenciál ovlivnit platnost výsledků, je to v raportu zvlášť zdůrazněno. Toto je klíčové pro zajištění, že naše zprávy jsou nejen přesné a spolehlivé, ale také, že zodpovědnost za informace je jasně definována.

Kromě toho, naše zprávy zahrnují, když je to relevantní, specifické informace týkající se podmínek testování, jako jsou environmentální podmínky, a pokud to situace vyžaduje, také stanovení shody s normami a specifikacemi, včetně nejistoty měření. Tato praxe nejenže umožňuje hlubší interpretaci výsledků, ale také poskytuje našim klientům cenné informace pro jejich další činnost.

V souladu s normou EN ISO/IEC 17025:2017 a za účelem zajištění nejvyšší možné míry transparentnosti a důvěryhodnosti, naše laboratoř dodržuje přísné postupy pro elektronické i papírové vydávání zpráv. Každá zpráva je vybavena prohlášením, které zakazuje její částečnou reprodukci bez našeho svolení, což pomáhá zamezit jakémukoli nesprávnému použití obsahu zprávy.

Využitím těchto postupů a dodržováním normy EN ISO/IEC 17025:2017 demonstruje Laboratoř stlačeného vzduchu a čistých prostor své odhodlání poskytovat kvalitní a spolehlivé služby, zároveň udržuje transparentnost a odpovědnost ve všech aspektech našeho laboratorního procesu.