Přeskočit na obsah
Domů » Zkouška průtoku vzduchu

Zkouška průtoku vzduchu

Při zajištění optimálního průtoku vzduchu v našich čistých prostorech je klíčové měření rychlosti průtoku vzduchu. Pro dosažení nejpřesnějších výsledků provádíme měření ve vzdálenosti přibližně 150 až 300 mm od povrchu filtru nebo vstupní roviny. Tento postup nám umožňuje efektivně monitorovat a validovat průtok vzduchu tak, aby odpovídal požadavkům specifikovaným v ISO 14644-3.

Počet měřicích bodů je stanoven dle doporučení uvedených v této normě, s tím, že pro menší oblasti zvyšujeme počet měřicích bodů, což je nezbytné pro zlepšení pravděpodobnosti detekce nerovnoměrných rychlostí průtoku vzduchu. Při měření rychlosti vzduchu v každém bodě se ujistíme, že doba měření je dostatečná pro zajištění opakovatelnosti výsledků.

Průměrné hodnoty naměřených rychlostí jsou zaznamenávány a dokumentovány pro více lokací. To nám umožňuje vytvořit komplexní přehled o průtoku vzduchu v celém čistém prostoru. Díky tomu můžeme identifikovat oblasti s potenciálně nevhodným prouděním vzduchu a přijmout korektivní opatření, aby byly všechny části čistého prostoru udržovány v souladu s normami a našimi interními standardy kvality.

Vedoucí laboratoře má zodpovědnost za revizi a případné aktualizace těchto měřicích postupů v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a nejlepšími praxemi v oboru. To zahrnuje neustálé sledování změn v normách, jako je ISO 8573-1 pro stlačený vzduch a ISO 14644-1 pro čisté prostory, a zajištění, že naše laboratoř bude i nadále splňovat a překračovat tyto mezinárodní standardy.