Přeskočit na obsah
Domů » Testy úniků v systémech instalovaných filtrů [ISO 14644-3]

Testy úniků v systémech instalovaných filtrů [ISO 14644-3]

V rámci našeho přístupu k zajišťování nejvyšší kvality čistých prostor provádíme pečlivé testy úniků ve filtračních systémech, kde je klíčovou metrikou detekce částic o velikosti 0,3 μm a větších. Naše laboratoř přistupuje k těmto testům s důrazem na detail a přesnost, přičemž každý náznak úniku podrobně dokumentujeme a lokalizujeme.

Pro naše filtrační systémy, jenž mají integrovanou účinnost na MPPS mezi 99,95 % a 99,995 %, aplikujeme kritérium přijatelnosti 0,1 %. Tento standard je nad rámec běžně požadovaných norm a odraží naši angažovanost v dosahování excelence.

Pro zajištění spolehlivých výsledků testů úniků bereme v potaz i teplotní rozdíly mezi přívodním vzduchem a bodem testování, které mohou ovlivnit proudění vzduchu v čisté místnosti. To je nezbytné jak pro stav „at-rest“, tak pro stav „as-built“, a zahrnujeme do toho i rozdíly vyplývající z sezónního vytápění či chlazení.

Naše specifická metodika zahrnuje umístění LSAPC sondy do pracovní roviny na strategických místech a její použití v souladu s interně stanovenými postupy, které přesahují standardní doporučení. Zvažujeme lokace, které by mohly představovat potenciální riziko, a ve spolupráci se zákazníkem určujeme počet a polohu měřicích bodů, aby testy úniků odpovídaly specifikým potřebám každého projektu.

Provádění skenování probíhá podle pevně daného schématu, které zahrnuje předběžné ověření koncentrace aerosolu, následné přesné skenování v předepsané rychlosti a vzdálenosti od filtru či rámu, a důkladné kontroly po obvodu každého filtru a na všech spojích. Stabilitu koncentrace výzvového aerosolu průběžně sledujeme pro zajištění konzistence testů.

V naší laboratoři se neustále snažíme překračovat standardy stanovené normami ISO 14644-1 a ISO 14644-3, a to nejen prostřednictvím pečlivě navržených testovacích procedur, ale také prostřednictvím investic do nejnovějších technologií a průběžného vzdělávání našich specialistů. Tento proaktivní přístup nám umožňuje nejen identifikovat a opravit jakékoliv nedostatky ve filtračních systémech, ale také udržovat a zlepšovat celkovou kvalitu prostředí, kterou naše klienty očekávají.