Přeskočit na obsah
Domů » Zajištění důvěrnosti v laboratoři

Zajištění důvěrnosti v laboratoři

Zajištění důvěrnosti v souladu s ISO 8573-1 v laboratoři

Důvěrnost informací je klíčovým prvkem naší práce v „Komplexní laboratoři vzduchu“, kde se zavazujeme k ochraně všech informací získaných nebo vygenerovaných během laboratorních činností, v souladu s normou ISO 8573-1. Tento závazek je podpořen právně závaznými dohodami, které nám umožňují efektivně řídit všechny informace a zároveň zajišťují, že klienti jsou včas informováni o informacích, které mohou být zveřejněny.

Naše laboratoř klade velký důraz na informování klientů o tom, jaké informace budou veřejně sdíleny, a zajišťuje, že veškeré informace, které nejsou určeny k veřejnému sdílení nebo nebyly mezi laboratoří a klientem výslovně dohodnuty k uvolnění, jsou považovány za důvěrné, v souladu s požadavky normy ISO 8573-1. Toto pravidlo platí i v případech, kdy jsou informace získány z jiných zdrojů než od klienta, například od stěžovatelů nebo regulačních orgánů, kde je zachování důvěrnosti mezi laboratoří a jejím klientem prioritou, vždy s ohledem na normu ISO 8573-1.

Závazek k důvěrnosti se neomezuje pouze na naše přímé zaměstnance, ale vztahuje se i na členy výborů, subdodavatele, personál externích organizací, nebo jakékoli jiné osoby jednající jménem laboratoře, v souladu s principy stanovenými v ISO 8573-1. Každá osoba spojená s naší laboratorní činností je instruována, aby zachovávala důvěrnost informací, s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje jejich zveřejnění.

V souladu s normami ISO 17025 a naším závazkem k vysokým standardům kvality a integritě, implementujeme přísné procesy pro zajištění důvěrnosti. Tyto procesy zahrnují nejen uchovávání informací v bezpečném a kontrolovaném prostředí, ale také zajištění, že veškerá komunikace a sdílení dat probíhá v souladu s právními a etickými standardy, v souladu s ISO 8573-1. Tímto způsobem chráníme nejen informace našich klientů, ale také udržujeme důvěru ve veřejnou integritu našich služeb a výsledků.

Přístup k informacím a jejich sdílení se řídí přísnými protokoly, které zajišťují, že pouze oprávněné osoby mají přístup k relevantním informacím a že všechny informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Tato opatření jsou základem naší odpovědnosti a závazku k ochraně důvěrnosti v rámci naší laboratoře a jsou nezbytná pro udržení důvěry našich klientů a zajištění objektivity a spolehlivosti našich testů a analýz, přičemž se vždy opíráme o normu ISO 8573-1.