Přeskočit na obsah
Domů » Zásady bezstrannosti v laboratoři

Zásady bezstrannosti v laboratoři

Zásady bezstrannosti v laboratoři

Bezstrannost je základním pilířem, na kterém stojí důvěryhodnost každé laboratoře, včetně naší „Komplexní laboratoře vzduchu“. Zavazujeme se k provádění našich laboratorních činností s nejvyšší mírou objektivity, chráníme bezstrannost před jakýmikoli formami nátlaku, které by mohly ohrozit integritu našich výsledků.

V souladu s normou ISO 17025 a pokyny pro zkoušení stlačeného vzduchu, včetně specifikací ISO 8573-1, klade naše laboratoř velký důraz na organizaci a řízení procesů tak, aby byla bezstrannost vždy zachována. Vedení laboratoře aktivně pracuje na udržení bezstrannosti, a to stanovením jasných pravidel a procesů, které předcházejí jakékoli možnosti konfliktu zájmů.

Zodpovědnost za udržení bezstrannosti se neomezuje pouze na vedení, ale je sdílena všemi zaměstnanci. Toto zahrnuje neustálou identifikaci a hodnocení rizik, která by mohla bezstrannost ohrozit. Rizika jsou identifikována ve vztahu k vlastní činnosti laboratoře, jejím vazbám a vazbám jejího personálu. Významně se zaměřujeme na identifikaci potenciálních konfliktů zájmů, ať už se jedná o právní vlastnictví, personální propojení, sdílení zdrojů, financování, smlouvy či marketingové aktivity.

Zvláštní pozornost je věnována mechanismům prevence, které zahrnují transparentnost, nezávislost hodnocení a rozhodování, stejně jako efektivní řízení a monitorování všech procesů souvisejících s testováním. Když je riziko pro bezstrannost identifikováno, naše laboratoř je připravena demonstrovat, jakými způsoby toto riziko eliminuje nebo minimalizuje, ať už prostřednictvím interních auditů, nezávislých hodnocení, nebo přijetím konkrétních opatření pro zajištění objektivity.

V souladu s ISO 8573-1, která stanovuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu, včetně nečistot a kontaminace, je bezstrannost nezbytná pro zajištění, že všechna testování a analýzy prováděná v naší laboratoři jsou prováděna objektivně a bez vnějšího ovlivnění. Tímto přístupem nejenže zabezpečujeme spolehlivost našich výsledků, ale také posilujeme důvěru našich klientů a zainteresovaných stran v integritu našich služeb.